Skip to content

Etno domaæinstvo porodice Laziæ u Jošanici
15 kilometara od SokoBanje, smešteno je Etno Domaæinstvo Porodice Laziæ, poznato ljubiteljima seoskog turizma po ambijentu lišenog tekovina modernog doba. Supružnici Zorica i Danijel, domaæini gazdinstva veæ 6 godina doèekuju goste u maloj prizemnoj kuæi i prostranom dvorištu kroz koje protièe potok. Najveæa dika, ali i atrakcija za posetioce ipak je vodenica potoèara koja je deo porodiène kuæe, a datira iz 1888.godine. Iz vodenice se ulazi u kuhinju, dalje se izlazi u dvorište omeðeno starim zgradama i vinovom lozom. Tu su i postavljeni stolovi za obedovanje i odmaranje u mirisu cveæa, cvrkutu ptica, žubora potoka i lupkanju èeketala. Potoèara nije samo ukras, u njoj se melju sve vrste žitarica… cela zrna pšenice (raži, ovsa, jeèma, kukuruza) pretvara u integralni hleb, osnovu za domaæi hleb ispod saèa, razna peciva, pite, pa i integralne palaèinke, na domaæinskom meniju. U ovu kuæu gosti obièno svraæaju zbog kuhinje domaæice Zorice ovenèane nizom nagrada za pripremanje zdrave hrane i gotovo zaboravljenih jela.


Ova porodica nudi gostima i pun pansion, interesenata ima a ovo domaæinstvo èesto poseæuju i grupe uèenika i izletnika. Porodica Laziæ je poèela sa izdavanjem soba još daleke 1961. godine izdavajuæi smeštaj banjskim gostima kada je banja Jošanica poèela da radi i tom vrstom turizma su se bavili sve do sredine 90-tih godina, onda je naišao period stagnacije. A krajem 2005. i poèetkom 2006. godine ova porodica je obnovila ovu delatnost a onda je i poèela da se bavi seoskim turizmom.

lazici

Danijel i Zorica Laziæ iz Banje Jošanice kod Sokobanje poseduju potoèaru koja dotira iz 1888. godine po pisanom dokumentu Ruskog zeljomera Romana Babeckog, a po kazivanju predaka sagraðena je i znatno ranije. Vodenica se nalazi u sklopu porodiæne kuæe. Iz vodenice se ulazi u kuhinju iz koje se kroz hol izlazi u prelepo dvorište oivièeno starim zgradama i vinjagama vinove loze ispod kojih se nalaze stolovi za obedovanje i odmaranje u mirisu cveæa, cvrkutu ptica i žuboru potoka koji protièe kroz dvorište.

lazici

Zahvaljujuæi vodenici i lepoti prirode koja nas okružuje poèeli smo da se bavimo seoskim turizmom. U vodenici se melje sve vrste brašna:

- integralno pšenièno brašno,
- kukuruzno belo projino brašno,
- integralno rašeno brašno

lazici

Uz huk vodeniènog toèkai lupanja èeketala, domaæica Zorica sprema razne specijalitete iz domaæe kuhinje na tradicionalan naèin. Na manifestaciji zlatne ruke 2006. godine Zorica je osvojila 3. mesto a 2007. godine 1. mesto u pripremanju zdrave hrane i starih jela. Nagrade i priznanja pristižu od svakog gosta koji je je imao prilike da mu ova porodica pruži gostoprimstvo. I mediji su prepoznali kvalitet ovog domaæinstva. O nama su pisale Veèernje novosti, Timok, Turistièke novine, èasopisi Moæ prirode i Èarobni lonac. Reportaže su pravile TV Sokobanja, RTS-1, TV Zajeèar, Radio NIŠ. Uèestvovali smo na manifestacijama u Interkontinentalu u Žikinoj šarenici, dobijali neke nagrade i priznanja.

lazici4.jpg

U bližoj okolini na obroncima padina može se uživati u laganoj šetnji, ali i odmoru. Može se videti crkva Presvete Bogorodice iz 14. veka sa freskama izuzetne lepote pored koje se nalaze izvori lekovite vode Banje Jošanice. Par kilometara od Jošanice je izletište Vrelo, u neposrednoj blizini je i Bovansko jezero.

lazici6.jpg
lazici

Adresa:
ETNO DOMAÆINSTVO DANIJEL I ZORICA LAZIÆ
Jošanica, Sokobanja

Tel:+381 (0) 18 836 006
Tel:+381 (0) 62 429 129
Tel:+381 (0) 64 534 8141

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy