Skip to content

Tribina "Da li æe moja kompanija (p)ostati porodièna?"

Regionalna agencija za razvoj istoène Srbije RARIS i Centar za razvoj porodiènih kompanija ASEE organizuju struènu tribinu: "Da li æe moja kompanija (p)ostati porodièna?" Èinjenica je da su skoro svi osnivaèi pokretaèi porodiènih kompanija, samo toga mnogi dugo nisu svesni. Pretežni broj aktivnih privatnih kompanija je nastao u poslednjih 10-20 godina, te trenutak u kojem osnivaèi shvataju da se nalaze u porodiènoj kompaniji tek dolazi. Naime, biologija igra vrlo važnu ulogu u ovoj ekonomskoj prièi. Smatramo da je nophodno proširiti znanja osnivaèa i njihovih naslednika o ovoj oblasti i podstaknuti ih kako teorijskim postavkama tako praktiènim savetima i kroz razmenu iskustava da aktivnije razmišljaju o temi tranzicije rukovoðenja i vlasništva na drugu generaciju.

Cilj tribine:
 • Informisanje i promocija osnovnih kategorija porodiènog biznisa
 • Razmena iskustava osnivaèa i vlasnika na temu pripreme druge generacije

Naèin rada:
 1. Struèna predavanja sa uvodnim temema iz oblasti o "Porodiènim kompanijama.
  - Osnivaèeva zamka
  - Osnivaèeva kompanija je samo deo porodiènog biznisa
  - Porodica, biznis, vlasništvo
  - Razlika vlasništva i rukovoðenja
 2. Prezentacija rezultata istraživanja „Da li æe moja kompanija p(ostati) porodièna?" koje je ukljuèilo 400 vlasnika u Srbiji i voðenje diskusije prisutnih na temu transfera liderstva na drugu generaciju

Tribina æe se održati 12. aprila 2012.g. u 12:00 u Maloj Sali Zajeèarskog okruga i predviðeno je da traje 90 minuta.

Opština Sokobanja i RARIS pozivaju osnivaèe, njihove naslednike i supružnike. Molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo na telefon RARIS-a 019/426-376 ili e mail boban.kostandinovic@raris.org
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy