Skip to content

Banjski turizam na prekretnici

 Iako su prethodna tri Kongresa banja Srbije sa meðunarodnim uèešæem bila veoma  važna za dalji razvoj banjskog turizma u Srbiji, u smislu razmene iskustava sa kolegama iz Slovenije, Nemaèke, Austrije, Bugarske i Rumunije, upoznavanja sa efektima privatizacije banja u tim zemljama i sa znaèajem standardizacije banjskih usluga, IV Kongres banja, koji se održava u Vrnjaèkoj Banji 15. i 16. maja 2012. godine, imaæe najsloženiji zadatak od svih dosadašnjih - da definiše sve medicinske i etno komponente kojima Srbija raspolaže, a koje se mogu ugraditi u održivi autentièni srpski zdravstveni turizam. Po reèima Vladana Veškoviæa, sekretara Udruženja banja Srbije, “Na rešenju ovog zadatka angažovaæe se vodeæi domaæi i inostrani eksperti iz oblasti balneologije i turizma. Svoje viðenje upotrebljivih i atraktivnih komponenti etno nasleða predstaviæe i lokalne turistièke organizacije, kao najbolji poznavaoci prisutnog, a neiskorišæenog, turistièkog potencijala u svojim sredinama. Pokretanjem ove inicijative, Udruženje banja Srbije èini poèetni korak u rešavanju osnovnog roblema koji optereæuje banjski turizam – a to je odsustvo jasne profilisanosti“.


Na IV Kongresu uèestvovaæe gosti iz Turske, Bugarske i Grèke,  a svoj dolazak najavili su i predstavnici banja iz Hrvatske. Zakljuèci IV Kongresa banja biæe osnova za nastup predstavnika Udruženja banja Srbije na II Balkan Spa Samitu u Turskoj (4–7.10.2012) kada æe biti predstavljen novi i atraktivni turistièki proizvod na ovim prostorima – Banje Balkana, oko koga æe se okupiti svi koji misle a je ovo buduæi turistièki brend.

    


Udruženje banja Srbije
Serbian Spas Association
+ 381 36 611109, 611110
udruzenjebanja@gmail.com
www.serbianspas.org
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy