Skip to content

Obuka zaposlenih u Domu zdravlja
Prošle nedelje u Domu zdravlja Sokobanja održana je obuka zaposlenih za rad u novom programu - ELEKTRONSKI KARTON. Obuci su prisustvovali svi lekari, medicinske sestre i tehnièari, kao i zaposleni u stomatološkoj službi. Obuku su izvodili predavaèi sa Elektronskog fakulteta u Nišu.


Dom zdravlja Sokobanja vrši poslednje pripreme za potpunu primenu informatièkih tehnologija u radu sa pacijentima. Uskoro æe papirni kartoni biti zamenjeni sa elektronskim, recepti æe se štampati na štampaèima, kao i sve vrste uputa.

Nadamo se da æe uvoðenje raèunara u lekarske ordinacije omoguæiti efikasniji i brži rad lekara, kao i da æe dovesti do znaèajne uštede. Oèekujemo da æe primena ELEKTRONSKOG KARTONA poèeti do polovine ove godine.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy