Skip to content

Nasupajuæe sajamske promocije SB "Sokobanja"

Specijalna bolnica ''Sokobanja'' krajem ovog meseca promovisaæe svoju ponudu - medicinske usluge u oblasti prevencije, leèenja i rehabilitacije, kao i specijalne programe - na dva medjunarodna sajma turizma. Prvi æe biti Sajam u Moskvi (Rusija), koji se održava od 21. do 24.marta, a zatim Sajam u Nišu, od 28. do 30.marta.

Promocija na Medjunarodnom sajmu turizma u Moskvi posebno je znaèajna imajuæi u vidu podatak da iz godine u godinu raste broj ruskih državljana koji u Specijalnu bolnicu ''Sokobanja'' dolaze radi leèenja i rehabilitacije, ali i radi odmora i rekreacije.

Inaèe, na ovogodišnjem 34. Medjunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji je pod sloganom "Put oko sveta za èetiri dana" održan od 23. do 26.februara, Specijalna bolnica ''Sokobanja'' nastupila je na jedinstvenom štandu predstavnika sokobanjske turistièke privrede, koji je organizovala opština Sokobanja u cilju predstavljanja noviteta u turistièkoj ponudi za sezonu 2012. Iako štand nije imao poziciju ''na udaru'' posetilaca Sajma, zapaženo je veliko interesovanje za Sokobanju kao destinaciju i posebno za zdravstveni turizam, èiji je nosilac, svakako, Specijalna bolnica ''Sokobanja''.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja saopštilo je da je Sajam turizma u Beogradu posetilo oko 70.000 ljudi, što je za sedam odsto više nego prošle godine, a predstavilo se rekordnih 1.000 izlagaèa iz 46 zemalja sveta. Partner sajma bila je TO Turske, a po prvi put na Sajmu su svoje štandove imali i Nemaèka, Izrael i Èeška.


SB Sokobanja
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy