Skip to content

Okrugli sto Udruženja banja Srbije
 Nastavljajuæi meðunarodne aktivnosti zapoèete u prethodnoj godini (uèešæe na prvom susretu Udruženja banja Balkanskih zemalja - Balkan Spa Summit, 21-23. 09. 2011. u Bugarskoj), Udruženje banja Srbije na Sajmu turizma u Beogradu organizuje okrugli sto na teme “Pravci dalje saradnje udruženja banja Balkana” i “Znaèaj banjskog turizma”. Po reèima Vladana Veškoviæa, sekretara Udruženja banja Srbije, „Pored domaæih predstavnika zainteresovanih institucija, na okruglom stolu æe uèestvovati i Prof. dr Zeki Karagulle, predsednik Svetske asocijacije balneologa, potpredsednik Evropskog udruženja banja i predsednik Udruženja banja Turske, i Stanimir Stankov, predsednik Udruženja banja Bugarske.

Okrugli sto se održava u petak 24. februara 2012. godine u Maloj sali hale 4 Beogradskog sajma, sa poèetkom u 13.00 èasova.

   

 

Udruženje banja Srbije
Serbian Spas Association

+ 381 36 611109, 611110
udruzenjebanja@gmail.com
www.serbianspas.org

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy