Skip to content

Nagradni konkurs za odabir 5 najinovativnijih MSP iz regiona


Regionalna agencija za razvoj istoène Srbije – RARIS je u saradnji sa regionalnim centrom za podršku MSP Timok Zajeèar raspisao nagradni konkurs za odabir 5 najinovativnijih MSP iz regiona. Nagradni fond iznosi 300.000 dinara.

Na konkurs može da konkuriše svako malo ili srednje preduzeæe registrovano na teritoriji Borskog i Zajeèarskog okruga. Krajni rok za prijavljivanje je 1. mart 2012. godine.

TV spot i više infromacija o konkursu mogu se pronaæi na www.raris.org/inovativnost .

Nagradni fond finansira GIZ – Nemaèka organizacija za tehnièku pomoæ i njen projekat „Lokalni ekonomski razvoj u regionu Dunava“.
Na ovom LINKU se nalazi pozivno pismo i formular ankete èijim se ispunjavanjem i slanjem na elektronsku adresu msp@raris.org direktno ulazi u krug MSP-a koja konkurišu za nagradu.


RARIS u saradnji sa Regionalnim centrom za podršku MSP Timok Zajeèar, želi da pomogne malim i srednjim preduzeæima u našem regionu kroz unapreðenje potencijala za inovacije. Inovacijom se smatra uvoðenje i primena novina koje kao rezultat imaju poveæanje vrednosti (profita, kvaliteta proizvoda i usluga, …).
Uvoðenje inovativne prakse u preduzeæe za rezultat ima:

  •     poveæanje efikasnosti
  •     smanjenje troškova
  •     poveæanje nivoa konkurentnosti u odnosu na druga preduzeæa u sektoru.

RARIS i Regionalni centar za podršku MSP Timok zato nude svim MSP iz regiona tri tipa pomoæi radi unapreðenja inovacionog potencijala:

    Analiza inovacionog potencijala. Svako MSP koje se anketira æe dobiti rezultat analize inovativnosti svoje firme i tako moæi da vidi gde se sada nalazi i kako da radi dalje.
    Nagrada za 5 najinovativnijih MSP. U cilju promocije inovativnosti RARIS je raspisao i nagradni konkurs za odabir 5 najinovativnijih MSP iz regiona. Nagradni fond iznosi 300.000 dinara. Može da konkuriše svako malo ili srednje preduzeæe registrovano na teritoriji Borskog i Zajeèarskog okruga. Konkuriše se popunjavanjem Ankete, odnosno svako MSP koje se anketira radi ispitivanja svojih inovacionih potencijala istovremeno i konkuriše za nagradu. Nagradni fond finansira GIZ – Nemaèka organizacija za tehnièku pomoæ i njen projekat "Lokalni ekonomski razvoj u regionu Dunava".
    Besplatna obuka iz oblasti intelektualne svojine i inovacija. Sva MSP koja žele da uèestvuju na obukama treba takoðe da popune anketu i jave se projektnom timu.

Anketu možete preuzeti ovde.
Popunjene Ankete pošaljite na mejl: msp@raris.org Krajni rok za prijavljivanje je 1. mart 2012. godine.
Za sve dodatne informacije se možete obratiti èlanovima projektnog tima:

    Menadžeru Zoranu Aleksiæu na 019/421-900 ili 064/8531-801, kao i
    Saradniku za inovacije Sidoniji Jelisijeviæ 019/426-376 ili 064/8510-216


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy