Skip to content

Projekat “Priroda i turizam - Sokobanja i Ripaljka”

Osnovni cilj BCIF-ovog programa Aktivnih zajednica je unapreðenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji putem finansijske pomoæi inicijativama, koje pokazuju ukljuèenost graðana u rešavanje zajednièkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji naèin upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa razlièitim sektorima.

Cilj projekta “Priroda i turizam - Sokobanja i Ripaljka” je oèuvanje i ekološko ureðenje vodopada Ripaljke, njenog neposrednog okruženja i puta koji vodi do ovog lokaliteta, kroz turistièku valorizaciju prostora sa namerom poveæanja turistièkog prometa. Partneri na projektu su Direkcija za urbanizam i izgradnju, OTKS Sokobanja i ZOO PLANET Niš, koji æe pružiti logistièku i tehnièku pomoæ u realizaciji planiranih aktivnosti.

Realizacijom projekta, uklanjanjem deponija otpada i postavljanjem propisanih mesta za njegovo odlaganje, stvoriæe se uslovi za zdraviju životnu sredinu, što æe imati pozitivan uticaj na kvalitet vodosnabdevanja, prirodno stanište biljaka i životinja, posebno retkih i zaštiæenih vrsta, od èega æe stanovnici sokobanjskog naselja Gradašnica i drugih delova Sokobanje (oko 3000), koji se snabdevaju ozrenskom vodom, imati najviše koristi.
Ureðenjem staze do jednog od najatraktivnijih lokaliteta poveæaæe se broj posetilaca tokom godine i ukupan turistièki promet, od èega æe imati koristi i lokalna zajednica (ugostitelji - od vanpansionske potrošnje, privatni stanodavci, hotelijeri, lokalna samouprava - prihod od boravišne takse). Promotivne aktivnosti pre poèetka i tokom projekta imaæe pozitivan uticaj na podizanje svesti graðana o znaèaju zaštite životne sredine i održivog razvoja turizma, u smislu oèuvanja prirodnih lepota i resursa Sokobanje za naredne generacije. 

Pozivamo sve zainteresovane graðane, koji žele da uèestvuju u realizaciji projekta kao volonteri, da se jave Predsedniku PD „Oštra èuka“ na broj telefona 064/92 029 09.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy