Skip to content

Otvara se prvi hotel na Staroj planini
Hotel i spa centar ''Stara planina'' biæe otvoreni 25. decembra, najavio je danas državni sekretar Ministarstva za ekonomije u regionalni razvoj Goran Petkoviæ, istièuæi da je u izgradnju hotelskog kompleksa površine 26.000 kvadratnih metara investirano oko 30 miliona evra.''Posle višegodišnjih priprema, otvoriæemo novi turistièki centar i novi hotel sa èetiri zvezdice, sa povoljnom promotivnom ponudom'', kazao je Petkoviæ.

Babin zub (foto: Goran Todoroviæ)

U periodu do 31. marta, cena dnevnog polupansiona biæe 25 evra po osobi, a u cenu je ukljuèeno i neogranièeno korišæenje velnes i spa centra, ski pas i parking, ukazao je Petkoviæ. Podseæajuæi da pripreme za ovaj projekat traju još od 2006. godine, on je rekao da je, nakon završetka master plana, 2007. poèela izrada èitavog seta planske dokumentacije, ukljuèujuæi prostorne i urbanistièke planove, kao i donošenje Uredbe o zaštiti turistièkog prostora na Staroj planini. Petkoviæ je dodao da master plan predviða da u završnoj fazi bude uraðeno 22.000 kreveta u razlièitim smeštajnim kapacitetima, od toga 2.764 u prvoj fazi razvoja.

Pored hotela, uraðen je i èitav niz drugih projekata, kao što su putevi, novi dalekovod, prvi vodovod, kanalizacija, postrojenje za preèišæavanje otpadnih voda, trafostanice, kazao je državni sekretar i dodao da æe na ovu infrastrukturu moæi da se prikljuèe i druge investitori. Petkoviæ je naveo da je glavni argument za ovu ''grinfild'' investiciju èinjenica da se sa jedne strane prati priroda i koriste njeni potencijali, a sa druge strane da se da impuls razvoju i revitalizaciji podruèja koja su devastirana ekonomski, sociološki i demografski. ''Otvaranje ovog turistièkog centra je odraz potrebe da se cela istoèna Srbija u kojoj je dosta toga propalo u meðuvremenu, oživi na prirodan, zdrav i ekonomski održiv naèin'', istakao je Petkoviæ.

Direktor JP "Stara planina", Svetislav Popadiæ je rekao da hotel raspolaže sa 380 kreveta u 146 dvokrevetnih soba, apartmana i predsednièkog apartmana. Prema njegovim reèima, gostima su na raspolaganju tri konferencijske sale, restoran, picerija, bar, deèija igraonica, klizališta, velnes i spa centar sa zatvorenim bazenom, kao i podzemna garaža sa 147 parking mesta.Popadiæ je dodao da se hotel nalazi na Jabuèkom Ravništvu, na 1.350 metara nadmorske visine, kao i da je ceo projekat realizovan u roku od 16 meseci. Prvi gosti se mogu oèekivati veæ za Novu godinu, a da su za boravak u hotelu pripremljeni dvodnevni i trodnevni paket za doèek, po ceni od 13.000, odnosno 15.000 dinara, i da su gotovo sva mesta veæ rasprodata.

Direktor JP Skijališta Srbije Dejan Ljevnaiæ je istakao da ove sezone sve goste oèekuje besplatan ski pas. Prema njegovim reèima, ski centar je opremljen sistemom za proizvodnju veštaèkog snega, èetverosednom žièarom, kao i gondolom koja može da preveze 1.200 skijaša na sat.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy