Skip to content

Rekonstrukcija "Smederevskog odmarališta" na Rtnju
Poèela rekonstrukcija "Smederevskog odmarališta" na Rtnju - Za novi sjaj objekta 32,5 miliona dinara


 Odmaralište koje se sastoji od dva objekta u vlasništvu je Grada Smedereva, a zbog lošeg stanja u kojem se nalazi nije korišæeno više od 16 godina.

Tamara Ðorðeviæ, v.d. direktora odmarališta, u razgovoru za "eKapiju" kaže da æe zapoèeti radovi obuhvatiti kompletnu adaptaciju, sanaciju i nadogradnju samo jednog, donjeg objekata u kompleksu, jer je rekonstrukcija celog odmarališta predviðena u fazama.

- Ranije su odmarališta koristila iskljuèivo školska deca i objekat je mogao raditi smo u letnjem periodu. Nakon predviðenih radova objekat æe omoguæiti boravak u planinskom okruženju svim zainteresovanim ljubiteljima prirode, èistog vazduha i planinarenja, a nadogradnjom kotlarnice objekat æe se osposobiti za rad 365 dana u godini. Predviðena je i dogradnja još jednog sprata èime æe se uveæati smeštajni kapaciteti tako da æe korisnicima na raspolaganju biti 50 ležaja.

Prema projektu, koji je uradila Direkcija za urbanizam i graðevinsko zemljište Smederevo, sobe æe biti dvokrevetne i trokrevetne i za razliku od dosadšnjih etažnih, svaka soba æe imati svoje kupatilo.


(Skica buduæeg izgleda objekta)

Jedan deo objekta biæe pretvoren u deèiju igraonicu a biæe adaptiran i restoran koji se nalazi u sklopu objekta.

U okviru kompleksa biæe izgraðeni i odgovarajuæi sportski tereni za predškolski i školski uzrast dece, ali i sportiste.

Radove vredne 32,5 miliona dinara finansira grad Smederevo, a izvodi smederevski "VIG" u konzorcijumu sa privrednim drušvom "ITG". Kao rok kada æe "donji" objekat u Smederevskom odmaralištu biti u funkciji navodi se 20. jun 2012.

Kako je za naš portal rekla Ðorðeviæ, radovi na drugom, gornjem objektu u okviru kompleksa koèe imovinsko-pravni odnosi jer se ceo kompleks nalazi na zemljištu koje pripada preduzeæu "Srbijašume".

Kompleks odmarališta zauzima površinu od 34 ara, a prema reèima Ðorðeviæ, do sada je uz pomoæ i podršku opštine Boljevac regulisano 23. U Smedervskom odmaralištu oèekuju da æe odgovor o raspolaganju sa preostalih devet ari od "Srbijašuma" dobiti do kraja godine.

Autor : I.B.
Izvor : Ekapija
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy