Skip to content

Kamp fizike "Sokobanja 2012"
Kamp fizike ‘’Sokobanja 2012’’


VI ZIMSKI KAMP FIZIKE

za uèenike osnovnih škola u toku zimskog raspusta, 08. do 15. januara 2012. u Sokobanji, u hotelu “Zdravljak“

Sadržaj kampa biæe realizovan kroz aktivnosti:
· èasovi fizike po razredima

Prema nastavnom planu za dodatni rad.
· mali ogledi

Pomoæu najjednostavnijih sredstava, koja su svakodnevno dostupna, uèenici æe izvoditi oglede, analizirati pojave i izvoditi zakljuèke.
· informatièka sekcija

Osnovne moguænosti programa za kreiranje prezentacija i moguænostima koje nudi Internet. Kroz praktiènu primenu ovih programa uèenici æe obraðivati sadržaje iz fizike.
· popularna predavanja iz oblasti fizike i astronomije

Upoznavanje sa savremenim dostignuæima fizike i astronomije.
· slobodne aktivnosti

Uèesnici kampa æe upoznati Sokobanju, koristiti bazen (svakodnevno), u veèernjim satima biæe organizovana diskoteka, projekcija filmova i internet klub.


Cena – 13500 dinara + prevoz
8 dana – 7 punih pansiona
Moguænost plaæanja u više rata:
· do maja – èekovima graðanaPrijavljivanje i uplata prve rate do 05. novembra 2011. godine.
Informacije i prijavljivanje: Jugoslav Ðorðeviæ, koordinator kampa,
e-mail: dj.juga@sezampro.rs; mob.tel. 069/756-494
Komentari (1)Add Comment
комментарий к топику
napisao SERGEJKovaljov , 10, December, 2011
Тут прокат лимузина и аренда машины, недорого
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy