Skip to content

Skupština FK "Trebiè"Danas, sa poèetkom u 18 sati, u Sokobanji je održana redovna Skupština FK "Trebiè", iz Sokobanje.
Sednicu je otvorio predsednik Skupštine, Radomir Milovanoviæ, a nakon izbora Radnog predsedništva i Verifikacione komisije, u najviši organ ovog fudbalskog klupa kooptirana su èetiri nova èlana.
Izveštaj o radu, u 2011. godini, podneo je predsednik kluba, Dragan Nikoliæ, koji je istakao da pored svih teškoæa sa kojima je fudbalrki klub suoèen, može biti zadovoljan ovogodišnjim radom i uspehom, a to je prvo mesto na tabeli Opštinske lige u jesenjem delu prvenstva.
Kada su finansije u pitanju, uspeh je i veæi, kada je poznato da ovaj klub nije dobio ni dinara iz Budžeta opštine, niti dinara od sponzora, koji su samo obeæavali. Sve troškove u 2011. godini, koji su obavezni u Opštinskoj ligi, snosili su èlanovi Uprave kluba i fudbaleri, a suma iznosi 127.000 dinara!
Dragan Nikoliæ sa žaljenjem konstatuje maæehinski odnos opštine prema FK TREBIÈ, koji postoji èetiri decenije, u odnosu na druge sportske klubove u sokobanjskoj opštini, kojima se davalo i šakom i kapom.
Iz plana za narednu godinu izdvajamo nameru Uprave kluba da se zadrži prvo mesto i u proleænom delu prvenstva i prelazak u viši rang takmièenja, u Okružnoj ligi. Od velikog znaèaja je, a to je i motiv za skok u viši rang, proslava jubileja, 40 godina postojanja kluba, koji se mora obeležiti na visokom nivou. Klua ima dobar tim, moral je na visini i novèana sredstva se moraju obezbediti, kako za proslavu, tako i za opremu i ostale troškove potrebne za takmièenje.
Skupštinu kluba je pozdravio Žarko Milojeviæ, ispred Fudbalskog saveza Srbije, koji je obeæao pomoæ klubu, ali da klua mora da bude zadužen za dobre rezultate.
Na kraju sednice podeljene su zahvalnice svima zaslužnima za pomoæ u radu FK TREBIÈ.

Vladimir S. Putnik
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy