Skip to content

U korak sa svetskim wellnessom


22. novembra 2011. godine u hotelu "M" u Beogradu održana je Regionalna konferencija o ZDRAVSTVENOM, WELLNESS i SPA TURIZMU, sa osnovnom temom "Održivi profitabilni wellness &SPA koncept u hotelima", koju su organizovali SUNNY- Centar za promociju wellness i spa u regionu i Klub privrednih novinara Srbije.  Na veoma konceptualno sadržajnoj konferenciji pod radnim naslovom "Uèimo od lidera", èiji je opšti cilj promovisanje razvoja zdravstvenog, wellness i SPA turizma u Srbiji u skladu sa najnovijim trendovima i uspešnim praksama lidera iz regiona, izdvojila su se zapažanja prof. dr Milice Lazoviæ, direktorke Instituta za rehabilitaciju Beograd, "Da smo ove godine od Evropske Unije dobili priznanje za razvoj rehabilitacije, ali i da još uvek ne postoji  strategija za razvoj zdravstvenog i wellness turizma", Doc. dr Milisava Èutoviæa da "Težište u SPA centrima treba da bude na holistièkom pristupu èoveku, a u SPA centru se moraju nalaziti smeštajni kapaciteti svih kategorija, masaže, saune, fitness programi, parna kupatila i ambijent za psihièku relaksaciju", Slaðane Blagojeviæ, rukovodioca marketinga specijalne bolnice "Merkur Vrnjaèka Banja, koja je govorila o "Strategiji uspešnog poslovanja u Wellness-u", kao i Nataše Ranitoviæ, direktorke projekta, koja istièe da "S obrizom na veliki prirodni potencijal regiona razvoj zdravstvenog ,wellness i spa turizma je jedan od prioriteta te je neophono da država bude ukljuèena u njegovo realizaciju, pre svega stvaranjem povoljnog ambijenta za domaæe i strane investitore".U radu Konferencije uèestvovali su brojni struènjaci iz ove oblasti poput Adel Joos (Hungest hotels), Petera Gulyasa (Nacionalna turistièka organizacija Maðarske), Jasena Rizova (SPA asocijacija Bugarske), Georgea Tavelisa (Spa Creators, Kipar), Mojce Gradišek (Hrvatska gospodarska komora), Dr Gorane Isailoviæ (Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd), Branke Bošnjak (Projekat Ribarska banja) i drugih.

Konferencija je završena sveèanom  dedelom  priznanja Wellness Award i Turistièka plava zvezda 2011. Po reèima organizatora "Priznanja su uruèena onima koji su prepoznati kao istinski ambasadori wellnessa i jedne lepe i moderne turistièke prièe.


Priznanja Wellness Award:

  • Wellness hotel godine - "Izvor" Aranðelovac, Wellness lice godine - Maja Nikoliæ (RTS)
  • Wellness muzika - Duo Moderato
  • Planinski wellnes &spa - Hotel Blanca Resort Vlašiæ BIH
  • Inovativnost - Pelod centar Limus Romanus "Merkur" Vrnjaèka Banja
  • Opremanje wellnes i SPA centara - BIBIS d.o.o.
  • Kuæni fitnes - Brend Sport Life, Aleksandar MN d.o.o za suplement Super Collagen +C, Jelena Ðuriæ za projekat Wellness centar Banja Vrujci
  • Priznanje "Turistièka zvezda": Ribarska banja (investicija renoviranja turskog kupatila u moderan SPA centar)
  • Turistièki novinar godine: Mr Ivana Stankoviæ, Internet Serbia Travel News (www.istnews.com)
  • Priznanje turistièki proizvod: Linija "Rukoveti", u okviru projekta "Stari zanati za novo doba", koji kofinansira EU

 

 

Sunny d.o.o. - Centar za promociju wellness i Spa
+ 381 (11) 2692460, 2692746, (60) 5120565,
uniset@vektor.net , kpn@eunet.rs, www.wellnesszvezda.com, www.bizlider.org

 WELLNESS AWARD ZA „LIMUS ROMANUS“    


Specijalna bolnica „Merkur“ Vrnjaèka Banja, koja je na Svetski dan borbe protiv dijabetesa imala izuzetno uspešnu prezentaciju svog Nacionalnog edukativnog centra za borbu protiv ove bolesti, dobitnik je priznanja Wellness Award 2011 za projekat Peloid centar  „Limus Romanus“.
Nagrada je Slaðani Blagojeviæ, rukovodiocu komercijalnog sektora Specijalne bolnice „Merkur“, uruèena na Drugoj regionalnoj konferenciji o zdravstvenom, wellness i spa turizmu koju organizuju Centar za promociju wellness i spa SUNNY i Klub privrednih novinara. Nagrada za kreativnost i inovativnost je opravdano pripala Peloid centru „Limus Romanus“ jer je Specijalna bolnica „Merkur“ time pokazala kako uspešno sprovodi strategiju kontinuiranog investiranja i inoviranja, kako medicinskih tako i wellness i spa usluga, a sve u skladu sa najnovijim trendovima i uspešnim praksama lidera iz regiona.


 
Pored Peloid centra, „Merkur“ realizuje brojne programe, pakete raznih sadržaja, wellness i spa usluge.

Specijalna bolnica "Merkur"

+381 36 611626
office@vrnjcispa.rs,
www.vrnjcispa.rs, www.vrnjcispa.comKomentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy