Skip to content

Šumadijski sajam turizma 2011.


Treæi meðunarodni sajam turizma i seoskog turizma, održan od 24. do 26. novembra 2011. godine na Šumadija sajamu u Kragujevcu, ove godine je u potpunosti prerastao od mesta regionalnog turistièkog okupljanja u znaèajnu turistièku manifestaciju sa preko 50 izlagaèa iz zemlje i inostarantva.

Sajam, koji su organizovali "Šumadija sajam" i   Gradska turistièka organizacija "Kragujevac", u saradnji sa Gradom - Upravom za privredne resurse - odeljenje za privredu i preduzetništvo, održan je u pravo vreme, pred punu zimsku turistièku sezonu, te su turistièke agencije, koje je na svom štandu okupila njihova asocijacioja YUTA, promovisale ponudu za Zimu 2011/2012, Novogodišnje, Božiæne i Uskršnje praznike.U cilju predstavljanja turistièkih potencijala Srbije i zemalja Regiona, pre svega onih koji u svojoj ponudi imaju agrarni turizam, Sajam je okupio brojne izlagaèe - turistièke centre, banjska i klimatska leèilišta, zdravstveno-rekreativne i SPA kapacitete, nacionalne, regionalne i gradske turistièke organizacije, predstavnike eko, etno i lovnog turizma.

Sajam je otvorio Dr Goran Petkoviæ, državni sekretar za turizam u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, istakavši da se "Sajam turizma u Kragujevcu razvija u dobrom smeru, jer se specijalizuje za poseban segment turizma - seoski, eko i zdravstveni turizam, koji postaju sve atraktivniji za strane i domaæe turiste". Gordana Plamenac, Direktorka Turistièke organizacije Srbije, podsetila je da se "deo ove bogate turistièke ponude Srbije veæ našao u novom reklamnom spotu "Hrana za dušu" skreæuæi veliku pažnju na ponudu zemlje".Snežana Milisavljeviæ, direktorka Gradske turistièke organizacije Kragujevac, smatra da je normalno da ovaj grad bude pokretaè ovakvog sajma jer se "Nadomak Kragujevca i nalazi geografski centar Srbije, dok je sam grad  zavièaj moderne Srbije jer je prestonièko nasleðe saèuvano kroz zaèetke prve gimnazije, suda, univerzitetskog obrazovanja, prve apoteke, teatra, ustava, prve škole igranja i slikanja".

Osnovu Sajma, koji se odžava u srcu Šumadije, èinio je Seoski turizam, turistièko-privredna grana u usponu. Prikazani su primeri dobre prakse iz Srbije i zemalja u okruženju a predstavila su se i domaæinstva iz Srbije koja se bave turizmom i proizvodnjom ekološki zdrave hrane iz svojih sredina Da je to pravi put razvoja ovog sajma pokazao je Okrugli sto na kome su predstavnici YUTE, Udruženja banja Srbije i turistièkih organizacija, kroz razgovor sa Sanjom Stamenkoviæ Raševiæ, direktorkom marketinga Sumadija sajma, veæ najavili dolazak i sledeæe godine.   Treæi meðunarodni sajam turizma i seoskog turizma imao je ove godine i znaèajne prateæe programe meðu kojima su se isticale prezentacije "Projekcija razvoja Turizma u funkciji ruralnog razvoja", "Pristupaèni turizam" i "Kategorizacija seoskih domaæinstava zainteresovanih za bavljenje seoskim turizmom",  struèna  savetovanja ministarstava Ekonomije i regionalnog razvoja i Poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede, YUTE i drugih asocijacija, kao i izložbeno-edukativni i komercijalni sadržaji.

Èlanovi ribolovaèkih i lovaèkih udruženja takmièili su se u kuvanju riblje èorbe i lovaèkog gulaša, a treæeg dana Sajma posetioci su uživali u, sada veæ tradicionalnoj, "Šumadijskoj èajanci" - takmièenju u pripremanju kuvane rakije.Šumadija sajam
Jelena Uzunoviæ, projekat menadžer

+ 381 (34) 503500, (60) 2340617
jelena@sumadijasajam.rs
www.sumadijasajam.rs


    
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy