Skip to content

Ulièni plesaèi
 Amatersko ,,SB,, pozoriše pokreæe manifestaciju

- ULIÈNI PLESAÈI-

To je takmièenje mladih u modernom plesu
Glavna nagrada 50 000 dinara.


Amatersko ,,SB,, pozoriše pokreæe manifestaciju ULIÈNI PLESAÈI. Manifestacija je zamišljena kao takmièenje mladih u modernom plesu.

Takmièenje bi se odigravalo u nekoliko ciklusa i uvek na drugoj lokaciji. U prvom ciklusu bi uèestvovali svi prijavljeni plesaèi , a u sledeæim ciklusima, eliminacijom, bi se došlo do finalista. Glasovi žirija i vaši glasovi bi odluèili pobednika . Pobednik dobija 50 000 dinara. Muziku i koreografiju takmièari biraju sami. Možete se prijaviti sami, ili možete napraviti grupu. Broj èlanova u grupi vi odreðujete. Grupa može biti muška, ženska ili mešovita.

Takmièenje bi poèelo u proleænim mesecima, verovatno u maju. Lokacije, na kojima bi se održavala takmièenja, su tereni pored škole, prostor ispred Muzeja, prostor ispred Miloševog konaka i nova hala. Prijavite se prvenstveno da pokažete šta znate ali i da dobijete šansu da osvojite vrednih 50 000 dinara.

Ako imate neku ideju u vezi sa organizacijom ove manifestacije, javite se. Otvoreni smo za sve predloge. Sve što vas interesuje možete pitati sbpozoriste@gmail.com. Prijavite se na istoj adresi.


P R I J A V A
Naziv grupe
Ime voðe grupe,godine života, kontakt telefon
Imena èlanova grupe i godine života


Upravnik Amaterskog pozorišta
Mirjana Milenkoviæ
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy