Skip to content

Memorandum o razumevanju sa 13 opština Srbije
 Program Amerièke agencije za meðunarodni razvoj (USAID) za jaèanje ekonomske sigurnosti 29. novembra je u Kruševcu potpisao Memorandum o razumevanju sa 13 gradova i opština u Srbiji, èime je zapoèeo saradnju sa lokalnim samoupravama u stvaranju uslova za brže zapošljavanje mladih.

Memorandum je potpisan sa predstavnicima opština Aleksinac, Aleksandrovac, Blace, Bor, Brus, Æuprija, Knjaževac, Kuršumlija, Negotin, Pirot, Rekovac, Sokobanja i grad Kruševac.

Gradonaèelnik Kruševca Dragan Jovanoviæ rekao je nakon potpisivanja da pozdravlja napore USAID-a da pomogne razvoju opština i gradova u Srbiji uopšte, a naroèito u rešavanju kljuènih problema kao što je nezaposlenost mladih.

"Kruševac je prepoznao problem nezaposlenosti kao najveæi problem sa kojim se suoèavaju mladi, podržava i razvoj Kancelarije za mlade koja je jedna od najboljih u Srbiji, i nadam se da æe mladi u ovom gradu iskoristiti moguænosti za sticanje novih veština i znanja neophodnih u profesionalnom razvoju koje im nudi taj program", naglasio je Jovanoviæ.

Direktorka kancelarije za ekonomski razvoj USAID-a u Srbiji, Suzan Kutor, ocenila je da zapošljavanje mladih u Srbiji, kao i svuda u svetu "veliki izazov koji otežava sve veæa konkurencija i nestabilno ekonomsko okruženje".

- Taj izazov je naroèito veliki u Srbiji gde se 40 odsto populacije mladih, a u pojedinim sredinama i do 70 odsto, suoèava sa problemom nezaposlenosti. Danas èinimo korak u preuzimanju odgovornosti i stvaranju uslova i podrške mladima da na što bolji naèin kreiraju svoju buduænost - kazala je ona.

Kutorova je izrazila zadovoljstvio saradnjom sa kancelarijama za mlade i Ministarstvom omladine i sporta Srbije u realizaciji programa u okviru koga su predviðene i dodatne obuke za koordinatore kancelarija za mlade, direktan rad sa mladim preduzetnicima i pomoæ lokalnim zajednicama u implementaciji akcionih planova za omladinsko preduzetništvo.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy