Skip to content

Sajam lokalnih samouprava u Beogradu
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, grad Beograd i Stalna konferencija gradova i opština ove godine organizovali su Treæi sajam lokalne samouprave,u periodu od 9. do 11. novembra 2011. godine, u Hali 5 Beogradskog sajma.

Kao i prethodne godine, Sajam predstavlja odliènu priliku za predstavljanje aktivnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji domaæim i inostranim kompanijama - potencijalnim investitorima, kao i donatorskim organizacijama i drugim gostima iz zemlje i inostranstva koji æe uzeti uèešæe na ovogodišnjem Sajmu. Pored predstavljanja privrednih i organizacionih potencijala, gradovi i opštine æe imati priliku da razmene iskustva i predstave dobre prakse u radu lokalnih vlasti.

Takoðe, na Sajmu su bili organizovani okrugli stolovi, paneli i tematski dogaðaji, koji su u otvorenom dijalogu omoguæili razmenu mišljenja, donošenje predloga i izlaganje konkretnih inicijativa predstavnicima Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava, Stalnoj konferenciji gradova i opština i donatorskim organizacijama koje su aktivne na teritoriji Republike Srbije.

Predstavnici opštine Sokobanja - odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj su i ove godine bili prisutni na ovoj manifestaciji sa novim promotivnim materijalima i novim vizuelnim identitetom pod sloganom "Sokobanja - zdravo mesto za zdrave investicije".

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy