Skip to content

Slikovna pesma Srbije

Pod naslovom “Slikovna pesma Srbije” u prostorijama Turistièke organizacije Srbije održana je prodajna izložba Pirotskih æilima autorke Slavice Æiriæ, direktorke Zanatske zadruge za izradu æilima i suvenira „Damsko srce“ iz Pirota. Ova zadruga je prošle godine uz pomoæ Amerièke agencije za meðunarodni razvoj (USAID) i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Srbije poèela sa radom i zapošljavanjem žena na tkanju tradicionalnih proizvoda.

Sam pirotski æilim je unikatna zanatska i umetnièka rukotvorina èiju izradu šara, znaèenja i simbola žene iz Pirota prenose sa kolena na koleno duže od 400 godina. Od vune dobijene od ovaca iz pirotskog kraja, æilim se tka na strogo utvrðen naèin i ima zaštiæenu geografsku oznaku porekla i isti je s lica i nalièja. Vrednost æilima po jednom kvadratu odreðuje se po šarama koje su zastupljene, složenosti i vremenu koje je potrebno za izradu. Izložba je otvorena do 30. oktobra 2011. godine.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy