Skip to content

Godišnji Forum hotelijera 23. novembra u Beogradu - U fokusu: hotelska promocija i prodaja

Jedan od najznaèajnijih godišnjih skupova hotelijera u Srbiji – VIII forum menažera hotela i hotelskih domaæinstava, sa meðunarodnim uèešæem, održaæe se 23. novembra 2011. u Beogradu, u organizaciji Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Srbije i Redakcije struènog èasopisa za savremeno hotelijerstvo & turizam „Turistièki Svet“, inaèe autora ovog projekta.

Oni koji pamte prošlogodišnji forum na temu „Zeleni hoteli – temelj održivog razvoja hotelske industrije“, koji je, zahvaljujuæi uèešæu predsednika IH&RA dr Ghassana Aidia okupio hotelijere iz èitavog regiona, kao i ugledne predavaèe iz sveta, mogu da oèekuju da æe i ove godine sa Foruma hotelijera otiæi bogatiji za mnoštvo novih ideja, dragocenih informacija i znanja primenljivih u praksi, ali i lepih utisaka i korisnih kontakata sa kolegama i privrednicima iz okruženja.

Tema ovogodišnjeg foruma je, takoðe, veoma zanimljiva i aktuelna, a odnosi se na Sektor soba i njegov uticaj na uspešnost hotelske promocije i prodaje. Predavaèi, ugledni profesori univerziteta i  hotelski konsultanti, vrsni generalni menadžeri i menadžeri prodaje i marketinga sa meðunarodnom reputacijom daæe svoju viziju teme „Sektor soba – generator uspešne promocije i prodaje“, i voðeni proaktivnim i inovativnim stavom, pružiti uèesnicima odgovore na mnoge dileme i ukazati na nova, primenljiva rešenja – dragocena za opstanak i borbu na tržištu, naroèito u kriznim vremenima.

Svi uèesnici foruma koji to žele moæi æe da se ukljuèe i iznesu svoja pozitivna iskustva iz ove oblasti, dajuæi tako svoj lièni doprinos unapreðenju hotelijerstva u regionu. Novina je što æe ove godine uèesnici Foruma biti i studenti hotelijerskih fakulteta, koji su pozvani da daju svoje predloge za unapreðenje prodaje.

Najbolji radovi æe biti nagraðeni, a neki od njih i praktièno „provereni“ u nekom od hotela „inkubatora“. Tradicionalno, kruna ovog jednodnevnog foruma hotelijera biæe dodela jedinstvenog priznanja u hotelijerstvu – priznanja najuspešnijem timu Hotelskog domaæinstva - „Amabasadori dobre usluge“.    


Više informacija o VIII forumu menadžera hotela & hotelskih domaæinstava:

Ljiljana Rebronja, 

turisticksvet.press@gmail.com

tel: +381 11 263 1 282; +381 63 30-77-95.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy