Skip to content

U novembru Prvi investicioni forum o turizmu Srbije
Prvi investicioni forum o turizmu Srbije održaæe se od 24 - 26. novembra u Beogradu, u organizaciji Nacionalne turistièke razvojne korporacije i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Nacionalna turistièka razvojna korporacija je inicijator i partner javnog sektora i ima kljuèni uticaj na rast kompetitivnosti srpskog turizma.

Trodnevna konferencija æe se baviti moguænostima investiranja u nova turistièka trzišta. Glavna tema biæe istraživanje i komunikacija moguæih investicija u turizam Srbije i kreiranje novih veza u regionu južne i istoène Evrope, kao i veza u oblasti investicija i razvoja. Cilj je privlaèenje investicija u turizmu i podvlaèenje privlaènosti i kompetitivnosti turistièkih destinacija u Srbiji.

Program foruma “Sustainable Tourism for Rural Development” implementiralo je pet agencija Evropske unije: FAO, UNDP, UNEP, UNICEF i Svetska turistièka organizacija UNWTO.

Nacionalna turistièka razvojna korporacija æe ovom prilikom predstaviti i kljuène projekte za investiranje u turizam i hotelijerstvo u Srbiji.

Posetioci Foruma moæi æe, po prvi put na jednom mestu, da èuju intervjue sa vodeæim svetskim investitorima, prognoze vodeæih svetskih ekonomista, panel diskusije o razvoju, svetskim trendovima i najboljoj praksi u turizmu i hotelijerstvu. Delegati æe ovom prilikom ilustrovati nova uputstva, trendove, strategije i moguænosti investiranja u turizam u Srbiji.

Na jednom mestu srešæe se developeri, investicioni fondovi, franšizing kompanije i konsultanti, na taj naèin æe ovaj Forum obezbediti platformu koja omoguæava nova partnerstva, privlaèi nove investitore, jer potencijalni investitori treba da uvide da je Srbija turistièki interesantna po biološkom, geografskom i kulturnom diverzitetu.

Prema reèima Rafaela Pupovca, direktora Nacionalne turistièke razvojne korporacije, cIlj predstojeæeg investicionog foruma je predstavljanje moguænosti u razvoju turizma u Srbiji potencijalnim domaæim i stranim investitorima.

- Investicioni forum æe služiti kao platforma za uspostavljanje mreže meðu kljuènim igraèima u razvoju turistièkih projekata, što je preduslov za uspešan razvoj turizma. Na forumu æe biti predstavljeno preko 250 projekata iz oblasti turizma, što æe omoguæiti domaæim projektima veæu izloženost meðunarodnom investicionom tržištu, ali i poslati jasnu poruku da Srbija ima jaku perspektivu u razvoju turizma. Mnogi preduslovi za razvoj turizma su uspostavljeni, sada je vreme da se dobri projekti razvijaju. Forum æe omoguæiti domaæim igraèima da pronaðu jake partnere na meðunarodnom tržištu – istakao je Pupovac.

Meðu tridesetak uèesnika naæiæe se sva znaèajna svetska imena iz oblasti razvoja turizma:

Glavni govornici-delegati:

 • Frederic Pierret, Executive Director, UNWTO ( Svetska turistièka organizacija)
 • Maksim Gromadtsov, Director investments Esta Holding Ukraine
 • Franco Peruza SEE development, Steigenberger, Hotel Group Germany
 • Miroslav Dragiæeviæ, Managing Partner, Horwath HTL Zagreb
 • Gerhard Reiter, director Vamed Austria
 • Willibald Kaltenbrunner, Denkstatt Austria, Managing Director
 • Ranko Tepavèeviæ, Kazan Universiade, 2013, Senior Consultant
 • for development
 • Christos Tsemperas, Grand Casino Beograd, Managing Director
 • Evrard Matthieu, Louvre Hotels, International Development Director
 • Michael Widmann, PKF hotelexperts, Managing Partner
 • Dietmar Reindl, Falkensteiner Michaeler Tourism Group Austria, Managing Director Development
 • Clemens Schranz, Soravia, Managing Director

 • Kontakt osoba za dodatne informacije:
 • Slavica Pešiæ, tel: 064 174 60 72
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy