Skip to content

Seminar "Uvod u opštinski GIS"


U prostorijama opštine Sokobanja u periodu 31.10.-01.11.2011. održan je seminar „Uvod u opštinski GIS" za zaposlene u opštinskoj upravi opštine Sokobanja i javnim preduzeæima JKP „Napredak" i Direkciji za urbanizam i izgradnju Sokobanja. Seminar su vodili eminentni predavaèi iz ove oblasti, Viktor Veljoviæ i Jožef Èipa.

Ovaj seminar je jedna od aktivnosti projekta „Unapreðenje kapaciteta opštine Sokobanja u oblasti urbanog planiranja i upravljanja - uspostavljanje GIS-a i centra za dozvole" . Navedeni projekat je deo paketa podrške opštinama iz programa „Exchange 3" koji finansira EU i ne predstavlja finansijsku podršku, veæ direktnu tehnièku podršku odabranim opštinama prilagoðenu i usmerenu na aktuelne prioritete i konkretne potrebe jedinica lokalne samouprave. Od prispelih 26 predloga projekata, 6 najbolje ocenjenih projekata, meðu kojima je i projekat opštine Sokobanja, je odobreno za realizaciju.

Cilj projekta je pružanje boljih usluga graðanima kroz unapreðenje poslovanja i efikasnosti procesa izdavanja graðevinskih dozvola na opštinskom nivou. Predviðeno trajanje projekta je 8 meseci.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy