Skip to content

Javni radovi u Sokobanji: Ponovo otkrivena mestaDirektor Nacionalne službe za zapošljavanje, Dejan Jovanoviæ i direktorka Specijalne bolnice "Sokobanja", dr sc.med. Ljiljana Isakoviæ sveèano su proglasili završetak javnog rada „Rekonstrukcija fasade i ureðenje površina oko objekata pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture". Pored zapošljavanja 22 lica sa evidencije NSZ i oèuvanja zaštiæenih objekata, cilj ovog petomeseènog projekta je bilo i unapreðenje ponude banjskog turizma koja je u skladu sa strategijama razvoja turizma. Renovirani objekti æe doprineti pružanju kvalitetnije i brže usluge

Banje su veterani turizma Srbije. Iako su u jednom periodu bile mesta iskljuèivo namenjena leèenju, danas se banje u sve veæoj meri vraæaju onome što su nekada bile - mesta za odmor i uživanje, ali i rekreaciju. Jedan od stalnih gostiju popularne Sokobanje je i osamdesetogodišnji Svetislav Cvetkoviæ. Kako sam kaže, na ovaj naèin sebi produžava život u  ambijentu Banje pod Ozrenom koji je svake godine sve lepši.  "Sokobanja je mesto na kome nauka i priroda rade u službi zdravlja. Specijalna bolnica "Sokobanja" za nespecifièna pluæna oboljenja svake godine proširuje svoje kapacitete. Uz pomoæ Nacionalne službe za zapošljavanje smo drugu godinu za redom realizovali javni rad  èiji je cilj održavanje i zaštita životne sredine i prirode", rekla je  dr sc.med. Ljiljana Isakoviæ, dirketorka specijalne bolnice. Ona je naglasila da javni rad doprinosi  poveæanje ponude i efikasnosti pružanja usluga korisnicima.

Prošle godine je Sokobanja uz pomoæ javnog rada dobila svoju „stazu zdravlja", koja je otvorila i nove prilike za zapošljavanje i afirmaciju banjskog, pre svega  wellness turizma. To je u skladu sa strategijama razvoja turizma Opštine Sokobanja i Republike Srbije. Ove godine je na petomeseènom javnom radu angažovano  22 lica sa evidencije nezaposlenih NSZ.

„Ureðen je prostor u neposrednom okruženju i na ulazu u bolnicu, sanirane fasade i ojaèana kupatila Park i Banjica,  ureðene su zelene površine. Na ovaj naèin objektima je dat novi sjaj i saèuvani su od daljeg propadanja. Takoðe, ureðeno je odeljenje za najmlaðe pacijente", dodala je Isakoviæeva.

Novim sadržajima dopunjena je i staza zdravlja kako bi pacijenti dobili što bolje uslove za rehabilitaciju i poboljšanje kondicionog stanja.„S obzirom da je Sokobanja veoma znaèajna turistièka destinacija, i da se pomenuti objekti nalaze na najfrekventnijim mestima onda Vam je jasno koliki je znaèaj ovih radova. Sve ovo æe doprineti ponovnom otkrivanju nekad veoma poseæenih mesta", rekao je Dejan Jovanoviæ direktor NSZ. On je dodao da æe Nsz i dalje nastaviti da podržava ovaj i sliène kvalitetne projekte i da je veoma znaèajna saradnja koju je Služba ostvarila sa lokalnom samoupravom.

"Na podruèju Zajeèarskog okruga ove je godine odobreno 16 javnih  radova u vrednosti oko 25,2 miliona dinara. Na njima je angažovanao 160 nezaposlenih lica sa evidencije NSZ. U samoj Sokobanji, pored rada koji smo obišli, odobrena su još dva javna rada na kojima je ukupno angažovano 41 lice, a èija je vrednost oko 6,4 miliona dinara", zakljuèio je Jovanoviæ.


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy