Skip to content

Služba za zapošljavanje u Sokobanji
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Dejan Jovanoviæ i direktor Specijalne bolnice "Sokobanja", dr sc.med. Ljiljana Isakoviæ govoriæe na sveèanosti povodom uspešnog sprovoðenja javnog rada, u petak, 28. oktobra 2011. godine u 12 èasova, u Specijalnoj bolnici „Novi Zavod“, ul. Vojvode Mišiæa 48, Sokobanja.
Služba za zapošljavanje u Sokobanji

Javni rad „Rekonstrukcija fasade i ureðenje površina oko objekata pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture“ trajao je pet meseci i na njemu su bila angažovana 22 lica (pretežno lica bez kvalifikacija).
Opšti cilj projekta, pored zapošljavanja je i oèuvanje objekata koji su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i poveæanje ponude banjskog turizma koja je u skladu sa strategijama razvoja turizma Opštine Sokobanja i Republike Srbije.

Renovirani objekti æe doprineti pružanju kvalitetnije i brže usluge pacijentima u cilju rehabilitacije pacijenata i poboljšanja kondicionog stanja.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy