Skip to content

Sokobanjski dani interne medicine - Sokobanja 2011
Akreditacija Struènog skupa ''Sokobanjski dani interne medicine - Sokobanja 2011'', u organizaciji Specijalne bolnice ''Sokobanja'', a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u toku je, a prema usmenim informacijama iz Komisije za akreditaciju Zdravstvenog saveta i iz Srpskog lekarskog društva, broj bodova biæe 10 za sva tri dana prisustva predavanjima (prvi i drugi dan po 4 boda, a treæi dan 2 boda).

Da podsetimo, struèni skup ''Sokobanjski dani interne medicine - Sokobanja 2011'', biæe održan od 04. do 06. novembra, prema veæ objavljenom programu, a okupiæe eminentne struènjake, sa vrlo aktuelnim temama.




Oèekuje se i veliki odziv lekara, kao i gostiju iz zemlje i inostranstva. Prvog dana - u petak 04.novembra - Programom je predvidjen Kurs ''Novine u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji''. U subotu 05.novembra biæe održana dva kursa: ''Aktuelnosti u respiratornoj medicini i rehabilitaciji'' i ''Akutna stanja u kardiologiji''. Treæi dan ovog struènog okupljanja rezervisan je za sastanak Pneumoftiziološke sekcije Srpskog lekarskog društva i temu ''Aktuelnosti u hroniènoj opstruktivnoj bolesti pluæa''. Organizator struènog skupa je Specijalna bolnica ''Sokobanja'' a pokrovitelj Ministarstvo zdravlja.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy