Skip to content

Završen 15. simpozijum termièara Srbije


Petnaesti simpozijum termièara Srbije u organizaciji Društva termièara Srbije održan je u Sokobanji od 18. do 21. oktobra. Simpozijum je podržan je od Ministarstva nauke i prosvete, Inženjerske komore Srbije i mnogih firmi. Skupu su prisustvovali termièari iz desetak zemalja sveta a njihovi radovi su grupisani u deset tematskih celina, dok je posebna pažnja obraæena na energetsku efikasnost zgrada povodom èega je održan jedan od prvih okruglih stolova na ovu temu u Srbiji.

Jedna od glavnih tema 15. Simpozijuma termièara koji se održava u Sokobanji su dva novousvojena pravilnika kojima se, izmeðu ostalog, uvode novine u izolaciji objekata. O ovoj temi posebno æe se raspravljati na okruglom stolu "Energetska efikasnost u zgradarstvu", koji æe biti održan u èetvrtak od 11 èasova u hotelu Zdravljak. Cilj tog skupa je da se struèna javnost detaljnije upozna sa 2 pravilnika koja su usvojena 19. avgusta ove godine, a tièu se energetske efikasnosti i sertifikacije zgrada.
Sa Mašinskog fakulteta, koji organizuje Simpozijum, saopšteno je da æe predavaèi biti uèesnici u izradi samih Pravilnika. - Pravilnici predviðaju da æe od seprembra iduæe, da bi dobili Upotrebnu dozvolu izvoðaèi morati da dobiju energetski sertifikat - kaže magistar Goran Vuèkoviæ sa Mašinskog fakulteta.

Vuèkoviæ pojašnjava da æe se propisi primenjivati i na veæ izgraðene objekte, i kuæe i stambene zgrade, u sluèaju njihove rekonstrukcije.

Za izdavanje "energetskog pasoša" biæe neophodno da objekat pre svega ima adekvatnu izolaciju. To, izmeðu ostalog znaèi da æe praksa da se za to koristi stiropor od 5 cm, morati da bude promenjena. - Neophodno je da objekat ima koeficijent izolacije 0.3 ili manji. To znaèi da æe za njegovo zagrevanje biti potrebno mnogo manje energije. Poreðenja radi, neki prosek kod objekata koji su izolovani stiroporom debljine 5 cm je 0.6, što znaèi da oni ne ispunjavaju te uslove. - kaže Vuèkoviæ.

Vuèkoviæ kaže da se propisi odnose i na izolaciju javnih objekata, pa je propisano da ispred ulaza stoji i tabla na kojoj æe biti navedeno kom energetskom razredu pripada objekat. Srbija je jedna od retkih zemalja u kojoj nisu postojali precizni propisi u vezi sa energetskom efikasnošæu stambenih objekata.


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy