Skip to content

Projekat javnog rada u SB "Sokobanja"U Specijalnoj bolnici "Sokobanja" uspešno je okonèana realizacija projekta javnog rada Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je trajala pet meseci. Tokom tog perioda, uredjen je prostor oko objekta "Novi zavod", s posebnim naglaskom na uredjenju zelenila i cvetnih aranžmana, a što je predstavljalo glavne poslove predvidjene Projektom. Istovremeno je sanirana fasada Kupatila "Park", uredjen prostor oko Kupatila "Banjica" i izvedeni pojedini gradjevinski radovi na tom objektu.

radovi

Na realizaciji ovog projekta radila su 22 radnika, od kojih jedan sa visokom struènom spremom. Nacionalna služba za zapošljavanje finansirala je zarade radnika, deo materijala i alata, kao i zaštitnu opremu, u ukupnoj vrednosti od 3.700.000 dinara. Ostatak opreme, potreban materijal i ostale troškove Specijalna bolnica "Sokobanja" finansirala je iz sopstvenih sredstava.

cvece
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy