Skip to content

Edukacija u Specijalnoj bolnici
specijalna bolnica

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu organizuje Simpozijum "Disbalans vode i elektrolita - savremeni aspekti dijagnostike i leèenja", koji æe biti održan 14.10.2011.godine u Specijalnoj bolnici "Sokobanja" u Sokobanji, pod rukovodstvom prof.dr Sonje Radenkoviæ.

Predavaèi na Simpozijumu biæe:
- prof.dr Mirjana Radenkoviæ,
- prof.dr Slavimir Veljkoviæ,
- prof.dr Sofija Stojiljkoviæ,
- prof.dr Sonja Radenkoviæ,
- prof.dr Milan Pavloviæ,
- prof.dr Emilija Goluboviæ i
- doc.dr Svetlana Pavloviæ.

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je Program kontinuirane edukacije sa 6 i 9 bodova za uèesnike, i 12 bodova za predavaèe.

Za registraciju uèesnika predvidjen je termin od 08,00 do 09,00 èasova.

Za sve informacije:
Kontakt: 018/4226-712, 018/4226-644, lokal 218
Faks: 018/4239-310
E-mail: kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs
Web site: http://www.medfak.ni.ac.rs/centar_za_kme.htm


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy