Skip to content

Domaæi turisti u Srbiji najèešæe u banjamaPrema podacima Republièkog zavoda za statistiku, u periodu januar-avgust 2011. godine u Republici Srbiji boravilo je ukupno 1,410.396 turista (6% više u odnosu na u period januar-avgust 2010. godine), od èega su domaæi 900.837 ( + 2%), što èini 64% od ukupnog broja gostiju, a inostrani 509.559 (+ 14%), odnosno 36% od ukupnog broja gostiju. Ovi podaci ne obuhvataju teritoriju AP Kosovo i Metohija.

U periodu januar-avgust 2011. godine ostvareno je 4,750.113 noæenja (9% više u odnosu na period januar-avgust 2010. godine), od èega su domaæi turisti ostvarili 3,635.107 noæenja (6% više), što èini 77 % od ukupnog broja ostvarenih noæenja, a inostrani 1,115.006 (18% više), što èini 23 % od ukupnog broja ostvarenih noæenja.

Mereno brojem ostvarenih noæenja, domaæi gosti su najviše boravili u banjskim mestima (52%), zatim planinska slede mesta (37%) itd. Inostrani gosti najviše su boravili u Beogradu (48%), zatim slede ostala turistièka mesta (20%) itd.

Od izabranih turistièkih mesta, mereno brojem ostvarenih noæenja, domaæi turisti u periodu januar-avgust 2011. godine najviše su boravili u Vrnjaèkoj Banji (397.163, što je 6 % više nego u periodu januar-avgust 2010.), zatim slede Zlatibor, Sokobanja, Beograd, Kopaonik itd.

Najviše inostranih gostiju došlo je iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Nemaèke i Hrvatske. Od evropskih i vanevropskih zemalja najveæi broj noæenja u periodu januar-avgust 2011. godine ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (116.695 noæenja, što je za 21% više u poreðenju sa period januar-avgust 2010. godine), zatim slede turisti iz Crne Gore, Slovenije, Nemaèke, Hrvatske, Italije itd.


Gostilje - vodopad na Zlatiboru
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy