Skip to content

15. simpozijuma termièara - SIMTERM 2011.


U okviru 15. simpozijuma termièara - SIMTERM 2011 koji se održava u periodu od 18. do 21. oktobra 2011. godine, u hotelu "Zdravljak" u Sokobanji, u organizaciji Mašinskog fakulteta u Nišu i Društva termièara Srbije, a uz podršku Ministarstva prosvete i nauke, u èetvrtak 20. oktobra 2011. godine, sa poèetkom u 11 èasova biæe organizovan okrugli sto na temu "Energetska efikasnost u zgradarstvu".

Pozivaju se svi zainteresovani inženjeri mašinstva, graðevine, arhitekture i ostali zainteresovani da prisustvuju ovom okruglom stolu. Broj mesta je ogranièen.

Šifra 5046
Naziv Okrugli sto na temu "Energetska efikasnost u zgradarstvu"
Organizator Mašinski fakultet u Nišu i Društvo termièara Srbije uz podršku Ministarstva prosvete i nauke
Predavaèi Prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Inženjerske komore Srbije i doc dr Maja Todoroviæ, Mašinski fakultet u Beogradu
Termin održavanja 20. oktobra 2011. godine, sa poèetkom u 11 èasova
Mesto održavanja Hotel "Zdravljak"
Sokobanja
Cilj i oèekivani rezultati Cilj ovog okruglog stola je jeste predstavljanje pravilnika iz oblasti energetske efikasnosti koji se primenjuju od 30. septembra 2012. godine i to
- Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada i
- Pravilnika o uslovima, sadržini i naèinu izdavanja sertifikatao energetskim svojstvima zgrada

Spisak prijavljenih uèesnika:
Okrugli sto na temu "Energetska efikasnost u zgradarstvu" 1. Dragan Stojkoviæ, 311462803
2. Sanja Stevanoviæ, 300B88405
3. Ankica Careviæ, 317A51504
4. Zvonko Damnjanoviæ, 330E96407
5. Pavle Pejèev, 317E69407
6. Nenad Radovanoviæ, 350182403
7. Dragan Stamenkoviæ, 412286703
8. Slobodan Milosavljeviæ, 330G66008
9. Predrag Nešiæ, 300352403
10. Dragan Živkoviæ, 430C81708
11. Bojan Todosijeviæ, 317138903
12. Katarina Miloševiæ, 310C39105
13. Mevlija Stojanoviæ, 202109808
14. Dušan Markoviæ, 310782404
15. Snežana Stankoviæ, 200081005
16. Jovan Miliæ, 430520404
17. Dragana Caniæ, 200107008
18. Boris Nemet, 317785404
19. Ilija Petkoviæ, 317785504
20. Duška Mrvoš, 300354903
21. Nataša Mitreski, 300315103
22. Gordana Denèiæ Kušljiæ, 410025503
23. Edina Aginèiæ, 300E66007
24. Radosav Marjanoviæ, 310177203
25. Memsudin Preliæ, 300A87305
26. Mirjana Marjanoviæ-Novakoviæ, 317911204
27. Dragoljub Dugaliæ, 330086503
28. Ljiljana Iliæ-Andrejeviæ, 411749904
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy