Skip to content

Dobitnici nagrade Turistièki cvet


Ove godine nagrada „Turistièki cvet“ dodeljuje se petnaesti put i to u devet kategorija. Dugogodišnje iskustvo i rad u turizmu, promocija turizma Srbije u medijima razlozi su za odabir ovogodišnjeg žirija. Jasna Dimitrijeviæ, direktor Zadužbine Ilije M. Kolarca i predsednik žirija; èlanovi – Zoran Stamenkoviæ, direktor Turistièke organizacije grada Zajeèara; Slavko Jovanoviæ, urednik emisije „Turoperator“ Radio Beograd Prvi program; Željka Jevtiæ, novinar Blica i Aleksandar Šuša, samostalni savetnik u Turistièkoj organizaciji Srbije.

Žiri je razmotrio dospele predloge i predložio dobitnike Upravnom odboru Turistièke organizacije Srbije, koji je doneo konaènu odluku o dobitnicima nagrade „Turistièki cvet“ za period od jula 2010. do jula 2011. godine.

Nagrada u kategoriji „Vinski podrum“ nije dodeljena, s obzirom da ni jedan od predložena èetiri kandidata nije imao kompletnu dokumentaciju, kao ni u kategoriji „Turistièka agencija“ jer je Pravilnikom o dodeli nagrade „Turistièki cvet“ definisano da ukoliko za pojedinu kategoriju nisu dostavljena najmanje tri predloga, nagrada se u toj kategoriji ne dodeljuje.

1. U kategoriji „Turistièka organizacija“ stiglo je 8 predloga.

Dobitnik nagrade je TURISTIÈKA ORGANIZACIJA NIŠ èije se poslovanje u prethodnom periodu posebno odnosilo na promotivnu delatnost u okviru nastupa na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inostranstvu. Posebna pažnja posveæena je aktivnostima na organizaciji XII Meðunarodnog sajma turizma u Nišu. Otvorena su dva info centra: informativni centar i suvenirnica u Tvrðavi i drugi u centru grada. Otvaranje info centra u Tvrðavi sredstvima je pomoglo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. U proteklih godinu dana Niš beleži porast inostranih i domaæih gostiju u pogledu broja noæenja i organizovanih tura razgledanja grada. Bili su nosioci ili partneri u brojnim projektima. Pojaèana je saradnja sa novinskim i televizijskim  kuæama u cilju promocije turistièke ponude grada i gradskih manifestacija. U proteklih godinu dana bili su domaæini mnogim promotivnim turama za turoperatore i novinare. U susret 2013. godini, proslavi 1700 godina Milanskog Edikta, grad Niš i Turistièka organizacija Niš su poèeli sa pripremama.

Nagradu je primio gospodin Vladimir Jovanoviæ, direktor Turistièke organizacije Niš.


Grad Niš

 

2. U kategoriji „Specijalni dogaðaj u funkciji promocije turizma (manifestacija, sajam, kongres, izložba)“ stiglo je 10 predloga.

Dobitnik nagrade je MANIFESTACIJA „NUŠIÆIJADA“ koja se nakon 38 godina vratila na scenu. Oko 300 mladih je bilo direktno ukljuèeno u organizaciju manifestacije, dok je posrednu korist od prenošenja znanja i iskustva imalo 1.000 mladih ljudi iz Ivanjice. Tokom trajanja Festivala 2010. godine Ivanjicu je posetilo oko 10.000 turista. Za tri dana trajanja ove manifestacije prireðen je program sa eminentnim gostima, a nastupili su: Narodno pozorište iz Beograda, lutkarsko pozorište mladih iz Ivanjice, Filharmonija mladih „Borislav Pašæan“ i mnogi drugi.

Nagradu je u ime organizatora Turistièke organizacije opštine Ivanjica i KUDES-a – Inicijative za kulturnu decentralizaciju Srbije, primio gospodin Milan Milosavljeviæ, glumac Pozorišta na Terazijama, koji je inaèe i Branislav Nušiæ na Nušiæijadi.


Grad Ivanjica

 

3. U kategoriji „Ugostiteljski objekat (za smeštaj ili za pružanje usluga ishrane i piæa“ stiglo je 7 predloga.

Dobitnik nagrade je HOTEL „ZIRA“ èije visoke ocene i zadovoljstvo gostiju utièu na srazmerno poveæanje iskorišæenosti kapaciteta iz godine u godinu u proseku za 10%. Proseèna godišnja iskorišæenost kapaciteta iznosi 61%, odnosno 27.605 popunjenih soba ili 36.856 gostiju na godišnjem nivou. Od otvaranja hotel insistira na poslovanju po internacionalnim standardima, što podrazumeva interne obuke svakog odeljenja na polugodišnjem nivou, dok se dva puta godišnje održavaju treninzi podseæanja sa ciljem podizanja kvaliteta pružene usluge. U pogledu ureðenja i opreme objekta uvedeni su novi standardi. Ceo hotelski kompleks, kao i 4 sobe prilagoðeni su osobama sa posebnim potrebama. Hotel „Zira“, prilikom organizovanja studijskih putovanja za novinare i turoperatere iz inostranstva u organizaciji TOSa-a izlazi u susret obezbeðujuæi smeštaj po povoljnijim uslovima. Hotel „Zira“ je u procesu uvoðenja ISO 22000/2007 standarda èime se potvrðuje visok nivo poslovanja.

Nagradu je primio gospodin Aleksandar Vasilijeviæ, direktor hotela „Zira“

4. U kategoriji „Seosko turistièko domaæinstvo“ stiglo je 7 predloga.

Dobitnik nagrade je VILA ALBEDO koja od 2006. godine osmišljenim konceptom snažno razvija i izrasta u sjajan turistièki kompleks, zapažen od turista i lokalnog stanovništva. Objekat se skladno uklapa u izvorno okruženje sa dve kupole kula koje ga nadmašuju i izazovno veæ izdaleka mame radoznale posetioce. Jedinstveni enterijer i eksterijer, po èemu je ovo domaæinstvo prepoznatljivo, nude lepotu i raskošnost kao glavnu komponentu oseæaja udobnog i opuštajuæeg odmora. Domaæinstvo ima šest soba, jedinstveno ureðenih i mistiènog naziva (crna, bela i crvena soba), salone, èetiri kupatila, letnju baštu, bunar, fontanu, ukrašen trem, biblioteku, atelje, prostorije za radionice. Na imanju se organizuju umetnièke radionice, izložbe, književne veèeri, predstave, seminari, modne revije, muzièki kampovi… Za radoznale organizuju se izleti u okolinu, a ljubitelji biciklizma imaju moguænost da se okušaju u istraživanju Pocerine i Cera. Gospoða Kovaèeviæ uèestvovala je na brojnim seminarima, a i sama je autor tri projekta iz oblasti seoskog turizma. Saraðuje sa Opštinom, Turistièkom organizacijom Šabac, Turistièkom organizacijom Srbije i Nacionalnim udruženjem za seoski turizam.

Nagradu je primila gospoða Milojka Kovaèeviæ, vlasnica Vile „Albedo“.

5. U kategoriji „Predstavljanje Srbije kao turistièke destinacije, preko elektronskih i štampanih medija (film, publikacija, internet stranica, emisija, reportaža ili èasopis)“ stiglo je 19 predloga.

Predog žirija, koji je usvojio Upravni odbor je da se u ovoj kategoriji dodele dve nagrade i to:

DRAGANU BOSNIÆU i VLADANU KOSTIÆU

DRAGAN BOSNIÆ fotograf, novinar, dizajner, osvedoèeni avanturista, putopisac i i neumorni istraživaè, za sebe kaže da je “profesionalna skitnica sa solidnim poznavanjem foto-tehnike i dovoljnom pismenošæu da zabeleži prièe ljudi koje sreæe na putu”. Skrivena Srbija, Prirodna blaga Srbije, Srbija na izvoru, Èudesna Srbija nazivi su knjiga Dragana Bosniæa, zaljubljenika u svoju zemlju za koju kaže da je toliko lepa da se to ne može nièim zabeležiti, da se može samo doživeti, a za to je potrebno veoma malo. Srbiju je prepešaèio uzduž i popreko, upoznao mnoge zanimljive ljude, a kaže da još mnogo toga nije video i zato je stalno na putu. Pa i kada na jedno mesto doðe ponovo, uvek nešto novo sazna, upozna, otkrije, a i on to na sebi svojstven naèin doživi. „Èudesna Srbija“ je za oko godinu dana svog postojanja dostigla nekoliko izdanja, od èega i na engleskom jeziku, a po reèima autora u njoj je samo deo materijala koji je sakupio.

Nagradu je primio gospodin Dragan Bosniæ.

VLADAN KOSTIÆ dugo i vrlo uspešno predstavlja i promoviše Srbiju kroz svoje reportaže i emisije koje se prikazuju na preko 100 regionalnih i lokalnih TV stanica Srbije i Republike Srpske. Naèin na koji radi emisije je prepoznatljiv, ima svoj šarm, na interesantan i vrlo duhovit naèin komunicira sa ljudima, a svojom kamerom to istovremeno beleži. Na veoma lagan, pristupaèan i veoma autentièan naèin predstavlja pojedine krajeve zemlje, turistièke, sportske i ostale manifestacije. Gospodin Kostiæ je autor više emisija koje se istovremeno prikazuju, a imaju za temu promociju Srbije. Jedna od reportaža koje je radio je i Najduži poljubac na mostu ljubavi u Vrnjaèkoj Banji, izrada najveæe pljeskavice na Roštiljijadi u Leskovcu, i mnoga druga na prvi pogled neobièna takmièenja, a koja privlaèe veliki broj posetilaca.

Nagradu je primio gospodin Vladan Kostiæ.

6. U kategoriji „Suvenir“ stiglo je 10 predloga.

Dobitnik nagrade je gospoða JELENA LAZIÆ, autor suvenira iz Šumadije koja oslikavanjem upotrebnih i ukrasnih predmeta od stakla, drveta ali i predmeta iz prirode, godinama od zaborava èuva srpsku tradiciju, trudeæi se da originalnim motivima prikaže bogatstvo, lepotu Šumadije i srpskog sela. Na meðunarodnom sajmu turizma u Briselu 2011. godine gða Laziæ je promovisala svoje suvenire, a redovno uèestvuje i na mnogim etno i turistièkim manifestacijama i izložbama hobista. Suvenir Èokanj je ruèno oslikan prizorima sela u Šumadiji i izrada jednog je do 3 dana. Stalak sa oslikanim teglama je suvenir napravljen od prirodnih materijala drveta i stakla. Tegle su oslikane motivima najzastupljenijeg voæa Šumadije – šljive, pèele u cvetu i motivi šumadijskog sela. Materijal od kojeg se izraðuju je: drvo, staklo, boje za staklo, slatko, med. Jedan primerak izraðuje se do 3 dana.

Nagradu je primila gospoða Jelena Laziæ.

7. U kategoriji „Organizacija ili pojedinac za doprinos unapreðenju turizma i podizanju kvaliteta turistièkih usluga“ stiglo je 19 predloga.

Dobitnik nagrade za Organizaciju je JP „Beogradska tvrðava“ i za pojedinca Jasmina Beljan – Iskrin, direktor Turistièke organizacije opštine Sremski Karlovci

JP „BEOGRADSKA TVRÐAVA“ u svojoj ponudi ima audio vodiè za obilazak Beogradske tvrðave na šest jezika. Podrška i sredstva za realizaciju projekta Beogradska tvrðava dobila je od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Aparati se trenutno izdaju na tri lokacije na Beogradskoj tvrðavi, a uz aparat posetilac dobija i mapu Beogradske tvrðave i parka Kalemegdan u kojoj su ucrtane taèke o kojima postoji komentar. Posetilac æe, šetajuæi se, nailaziti na brojeve na tablama i pritiskom na istovetni broj na ureðaju dobijaæe traženu informaciju. Audio vodiè je trenutno u ponudi na šest jezika i to na: srpskom, engleskom, francuskom, nemaèkom, španskom i ruskom jeziku. Opisano je 39 taèaka, a ukupno trajanje cele prièe je oko 90 minuta. U ponudi je 50 aparata vodièa.

Nagradu je primila gospoða Ivana Luèiæ – Todosiæ, direktor Beogradske tvrðave.


Beogradska tvrðava

JASMINA BELjAN – ISKRIN, DIREKTOR TURISTIÈKE ORGANIZACIJE OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI od maja 1996. godine radi u Turistièkoj organizaciji opštine Sremski Karlovci, na radnom mestu koordinatora u turizmu, na poslovima šefa vodièke službe, promocije turistièke destinacije, koordinacije turistièkih subjekata destinacije, i kao najznaèajnije na mestu direktora. U saradnji sa ŽTP Beograd uèestvovala je u pokretanju projekta “Voz Romantika” (kulturološki deo projekta) koji i danas funkcioniše kao prepoznatljivi turistièki proizvod Srbije. Idejni je tvorac više turistièkih proizvoda od kojih je najznaèajniji „Animacija kulturnog prostora“. Organizovala je više sajamskih nastupa u zemlji i inostranstvu. Uèestvovala u organizaciji manifestacija, od kojih su najpoznatije „Karlovaèka berba grožða“, „Noæ muzeja“, „Karlovaèke božiæne sveèanosti“ i druge. Uèestvovala je na mnogim edukacijama i seminarima vezano za razlièite oblike turizma, marketing u turizmu, komunikologiju i evropske fondove. Uèestvovala je i u realizaciji mnogih predavanja i projekata iz oblasti turizma, a neka od njih su i primeri dobre prakse. Kao koordinator realizovala je više projekata u turizmu, a neki od njih su: Unapreðenje ponude kulturnog turizma; Projekti javnih radova preko kojih je zaposleno više mladih ljudi u turizmu; Unapreðenje turistièke ponude Fruške gore i zaštita životne sredine, Holandija – ovim projektom najpoznatije izletište na Fruškoj gori „Stražilovo“ dobiæe 26 ložišta za izletnike kao i potrebnu turistièku signalizaciju, a turistima æe biti predstavljene tematske rute Fruške gore u istoimenoj brošuri. Jasmina Beljan aktivno saraðuje sa turistièkim organizacijama u zemlji, kao i nevladinim sektorom (KAS, Pokret gorana Vojvodine, Planinarskim društvima, Centar za ruralni razvoj, Udruženjem za negovanje tradicije i mnogim drugim).

Nagradu je primila gospoða Jasmina Beljan – Iskrin.

8. Turistièka organizacija Srbije ove godine dodeljuje Specijalnu nagradu van konkurencije Novaku Ðokoviæu koji na uspešan naèin širi pozitivnu sliku o Srbiji. Nagradu je primila Maja Jovanoviæ ispred Sportskog centra Novak.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy