Skip to content

Balkan spa samit 2011.
 U realizaciji Udruženja banja Bugarske, u poznatom turistièkom centru Albena (Flamingo Grand hotel) od 21. do 23. septembra 2011. godine po prvi put se održava Balkanski samit banja, Ekspo i konferencija. Ovaj Forum udruženim snagama organizuju Bugarska, Turska i Grèka - Nacionalno udruženje za Spa i wellness turizam /NAST/, tursko Udruženje Banja i leèilišta / TURKSPA /, i menadžeri Spa kluba Grèke / SMCG /. Predviðeno je da skupu prisustvuju vodeæi struènjaci, profesionalci i predstavnici Banja, wellness i medicinskog turizama iz Bugarske, Turske, Grèke, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Rumunije.

Po reèima organizatora “Ovaj prvi godišnji sastanak ima za cilj poboljšanje buduæe saradnje izmeðu balkanskih zemalja, upoznavanje sa najnovijim tendencijama i razmenu prakse i iskustava”. Uèesnici æe prisustvovati brojnim radionicama i otvorenim diskusijama sa idejom širenja ideje banjskog naèina života.

Balkanski samit Banja biæe organizovan svake godine u drugoj balkanskoj zemlji, a uèesnici æe biti zdravstvene i wellness institucije, vlasnici banjskih centara, hotela i odmarališta, menadžeri, direktori i struènjaci iz raznih oblasti, lekari i medicinski profesionalci, proizvoðaèi i dobavljaèi banjske kozmetike, wellness i spa opreme i pribora, profesionalci u fitnessu, dizajneri enterijera i arhitektonski biroi, turoperatori, kao i predstavnici medija.


National Association for SPA & Wellness Tourism
+359 2 9813015 ; +359 888 127937
nast.bulgaria@mail.bg , stanleycomfort@yahoo.com
www.balkanspasummit.euKomentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy