Skip to content

Siva ekonomija cveta u nerazvijenim opštinama
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Nemaèka organizacija (GIZ) uradila je istraživanje o prilikama i preprekama za razvoj preduzetništva u deset nerazvijenih opština u Srbiji, koje je pokazalo da najveæi poreski teret u ovim mestima snose radnici te da se èak 15% stanovništva bavi poljoprivredom. Istraživanjem su obuhvaæeni Veliko Gradište, Golubac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin, Boljevac, Zajeèar, Knjaževac i Sokobanja.


Srebrno jezero @ Veliko Gradište


- Republika Srbija zapošljava 20,4% ukupno zaposlenih u opštinama, a transferi države sa 39% doprinose ukupnim prihodima opština. Republièki Fond PIO isplaæuje penzije za oko 70.000 penzionera u ovim opštinama. Poreski prihodi od poreskih obveznika koji se bave poljoprivredom su zanemarivi, a ukupno 15% radno aktivnog stanovništva se bavi poljoprivredom. Istovremeno, 54% radno aktivnog stanovništva ne plaæa nikakve poreze niti je registrovano da ima prihode bilo koje vrste - navodi se u izveštaju NALED-a.

Prema rezultatima istraživanja, najveæi teret za preduzetnike i mala preduzeæa predstavljaju porezi na dohodak i taksa na isticanje firme.


Golubac


- Daleko najveæe optereæenje je na ime poreza i doprinosa na zarade. Ovo optereæenje predstavlja fiksni trošak, koji u proseku iznosi 64% neto zarade. Ono je i glavni generator sive ekonomije. Preduzetnici zapošljavaju u proseku 2,2 radnika. Godišnji rashod na poreze i doprinose iznosi oko 250.000 dinara. Mala preduzeæa zapošljavaju u proseku 5,7 radnika. Godišnji rashod na poreze i doprinose u njima je preko 750.000 dinara. Taksa za isticanje firme iznosi u proseku oko 30.000 dinara godišnje po poreskom obvezniku. Za preduzetnike i poèetnike, ona predstavlja znaèajnu stavku poslovanja i takoðe generator sive ekonomije, zbog èega je treba ukinuti - istièu u NALED-u i dodaju da je poresko optereæenje neravnomerno rasporeðeno, tako da oni koji koriste najviše zemljišta unutar opštine plaæaju zanemariv porez. U NALED-u savetuju da se se u ovim opštinama primeni sistem plaæanja poreza na imovinu po kvadratu zemljišta, koji bi plaæali svi.Grad Zajeèar


- Proseèan porez od samo 3.600 dinara po hektaru godišnje, odnosno 300 dinara po hektaru meseèno, bio bi dovoljan da zameni sve ostale poreske prihode ukljuèujuæi i Republièka transferna sredstva - smatraju u NALED-u.

- Istoèna Srbija pripada najnerazvijenijim delovima Srbije, pa rešenje vidimo u u razvoju preduzetništva i na stvaranju povoljnih uslova za vraæanju kapitala koji su ljudi na privremenom radu stvorili u zapadnoj Evropi i ulaganje u malu privredu, umesto u predimenzionirane nekretnine, i nadmetanje izmeðu investitora-povratnika za status najuspešnijih privrednika u kraju. GIZ projekat "Opštinski ekonomski razvoj u region Dunava", takoðe vidi šansu i u iskorišæavanju (ne malog) potencijala u turizmu, isticanje ruralnog razvoja kao instrumenta koji æe zaustaviti odliv stanovništa iz ruralnih krajeva i na kraju razvoj kapaciteta lokalnih samouprava kako bi mogle da prate i sprovode sve te procese - objašnjavaju u nemaèkoj organizaciji GIZ.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy