Skip to content

Aduti knjaževaèko-sokobanjskog reona
Rejon predstavlja središnji deo turistièke destinacije/regije Stara planina, koja u Zajeèarskom okrugu zahvata delove opština Knjaževac i Sokobanja. Rejon obuhvata najkvalitetniji sektor Stare planine (sa severozapadnim padinama povijarca Midžor-Tupanar-Žarkova Èuka-Babin Zub-Bolven) sa Knjaževcem, Sokobanjom i drugim naseljima, objektima i vrednostima kao i deo Bovanskog jezera.

Bovansko jezero

Knjaževac æe u svom neposrednom okruženju integrisati brojne turistièke resurse i vrednosti kao što su Park prirode Stara planina, Rgoška banja, sportsko-rekreativni centar Banjica, arheološki lokaliteti (Timacum minus, Baranica, Dubrava, Gabrovnica i dr.), etno selo Ravna (u okviru kog se nalazi i muzej vina), sakralni objekti (Manastir Svete Trojice-XIV vek, izmeðu naselja Donja Kamenica i Gornja Kamenica, Crkva Svete Bogorodice u Donjoj Kamenici, crkva Svetog Ðorða u Knjaževcu i dr.), izletište Baranica i dr.

Glavna turistièka ponuda rejona u pogledu planinskog turizma, zapoèeta na Staroj planini (turistièki rizort "Jabuèko ravnište" i turistièko naselje Babin Zub-Konjarnik) razvijaæe se u planinskoj zoni i podplaninskoj zoni, i uz integraciju sa brojnim turistièkim resursima i prirodnim i kulturnim vrednostima u neposrednom okruženju. Planinsku zonu predstavljaæe viši planinski pojas sa dominantnom, planinskom ponudom u prostoru i novim turistièkim smeštajem u neposrednom kontaktu sa tom ponudom (turistièki rizort "Jabuèko ravnište" i turistièki centar "Golema reka" uz nastavak aktiviranja alpskog skijališta).

Motel "Balaševiæ" u podnožju Rtnja


Sokobanja, sa Banjom Jošanicom, planinama (Ozrenom, Devicom i dr.) jezerima (Bovanskim i Vrdžmanskim jezerom), arheološkim lokalitetima (srednjovekovni grad tvrðava Soko-grad, Vrdžmanski grad, neolitsko naselje Trebiè i dr.), sakralnim objektima (Crkva Sv. Preobraženja Gospodnjeg u centru Banje, Manastir Jermenèiæ na Ozrenu, Crkva Uspenja Sv. Bogorodice u Jošanici i dr.), izletištem Lepterija, sportsko-rekreativnom infrastrukturom (3 fudbalska i košarkaška terena, 6 igrališta za male sportove, 3 zatvorena bazena, 6 teniskih terena, 2 streljane, kuglana, staze zdravlja, poligoni za ekstremne sportove - paraglajding sa Rtnja, "free climbing-a" na stenama Soko-grada, "mountain biking-a" i dr.), razvijaæe se kao kompleks turistièkih aktivnosti.Sokograd


izvor : REGIONALNI PROSTORNI PLAN TIMOÈKE KRAJINE, usvojne jula 2011
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy