Skip to content

Tragovima akademika Tucakova

Zajeèar – I ovog decembra, po deveti put, èlanovi mnogoljudne zajeèarske "Melise", poznatog udruženja ljubitelja prirode, lekovitog bilja i fitoterapije, priredili su veliku izložbu samoniklog lekovitog bilja, raznih melema i peèuraka. Više od 1.000 posetilaca dolazilo je, razgledalo i kupovalo, a predsednik udruženja, koje sada ima više od 140 èlanova, mr Živorad Jeremiæ, biolog po struci, nije mogao da odahne od ljubopitljivog sveta.

Na preskoke, èuli smo njegovu prièu o tome da u Timoèkoj krajini ima 250 vrsta samoniklog lekovitog bilja izuzetnog kvaliteta i da je sve sadašnje i bivše biljobere u ovom kraju, još pre 40 godina, "zarazio" naš poznati farmakolog akademik Jovan Tucakov. Napisao je tih godina i knjigu "Lekovito bilje Timoèke krajine" i zapisao da je ovo podruèje vodeæe u Srbiji – i brojem biljaka i lekovitošæu.

Iza akademika Tucakova i njegovih saradnika sa Farmaceutskog fakulteta ostao je i obiman herbarijum, saèinjen još 1954. godine. Još je dobro oèuvan i koristi svakome ko želi da nauèi sve o biljkama i da pouèi druge. Živorad Jeremiæ kaže da je herbarijum tada od Tucakova naruèio Poljoprivredni kombinat "Džervin", kada je osnivao svoju fabriku "Timoflora" za otkup i preradu lekovitog bilja. Herbarijum je kružio po selima ispod Stare planine i služio obuèavanju beraèa.

biljober

Nova kuæa za jednu sezonu

Ovih godina beraèe obuèavaju njihova udruženja. Pored "Melise" u Zajeèaru, postoje i "Melem" u Boru i "Dr Jovan Tucakov" u Sokobanji. Postoje i beraèi lekovitog bilja koji zarade toliko da mogu da sagrade novu kuæu ili kupe traktor u jednoj sezoni branja. Prednjaèe u tome oni u okolini Sokobanje, gde veæ 16 godina uspešno deluje firma "Adonis" za otkup i preradu lekovitog bilja. Veæ ima 44 stalno zaposlena radnika i više od 500 kooperanata na podruèju cele Timoèke krajine.

U Zajeèaru se proèula apoteka lekovitog bilja "Vedra" èiji su vlasnici Vera i Dragan Veljkoviæ. Imaju sve zvaniène ateste i pet stalno zaposlenih radnika. Mnogo su nauèili u udruženju "Melisa" od iskusnih travara, biologa i farmakologa. "Melisa" za sve svoje èlanove raznih zanimanja prireðuje izložbe, organizuje škole lekovitog bilja u prirodi i ekološke ekskurzije. U Sokobanji, koja je pre gotovo dve decenije proglašena prvom ekološkom opštinom u Srbiji, svake godine prireðuje se svetkovina biljobera iz cele Srbije pod nazivom "Sveti Jovan Biljober". Beraèi se razmile padinama Rtnja, Ozrena i Device.

Predsednik zajeèarskog udruženja Živorad Jeremiæ, sada u penziji, roðen na Staroj planini, predstavio nam je na izložbi svoje najaktivnije èlanove. Kaže da su bez premca njegovi saradnici Mirjana Petroviæ, Zoran Jeremiæ (najpopularniji meðu peèurkarima i najpouzdaniji instruktor u toj delatnosti) i Smilja Ivanoviæ. A meðu onima koji uberu najviše lekovitog bilja su Damnjan Krstiæ iz Vrbice i Dragan Trujiæ iz Gamzigrada. Nedavno se posebno proèula Dragica Miloševiæ sa svojim organskim sapunima, koji su pravi melem za obolelu kožu. Pravi ih na starinski naèin kao i njena prababa po majci, uz dodatak lekovitog bilja. Mnogi su se veæ uverili da se tim sapunima skidaju akne i gljivice, da se kupanjem umiruju živci, da zaustavljaju opadanje kose... Jednostavno, ona ima sapun za svaku "štroku". Fitoterapija joj je uroðena genetski. Pradedovi (od oca i majke) bili su bolnièari na Solunskom frontu, a ona se odala lekovitom bilju od kada je otišla u penziju, završivši karijeru knjigovoðe.

Ruèak od 1.000 evra


Poznati vlasnik sokobanjskog "Adonisa" Nebojša Stanojeviæ takoðe je uèio iz knjiga akademika Tucakova. A o biljoberima, svojim kooperantima, može zanimljivo da prièa danima. Ona žena što zida kuæu od prodaje lekovitog bilja "Adonisu" živi u Dugom Polju kod Sokobanje. Sve više beraèa odluèuje se za plantažno gajenje. Nièu plantaže nevena, valerijane, bosiljka, omana, belog sleza, žalfije... Sa jednog hektara pod bosiljkom ili matiènjakom, u plantažnom uzgoju, "Adonisovi" kooperanti zaraðuju i po 500.000 dinara, a jedan kooperant u okolini Knjaževca zaradio je milion i po dinara, sa hektara pod korenom valerijane.

Popularni vlasnik "Adonisa" posebno rado prièa o svom druženju sa skupljaèima peèuraka. Upravo u najberiæetnije doba, izmeðu 1980. i 1985. godine, radio je kao otkupljivaè ovih šumskih plodova u Poljoprivrednom kombinatu "Slemen". Jednog dana sa 15 otkupnih mesta dobio je tri kamiona i 10 traktora peèuraka. Pamti i kako je roðak njegove žene iz Milušinca kod Sokobanje za jedan dan od prodaje vrganja zaradio 36.000 dinara. Porodica Diniæ iz Sesalca zaradila je jednog beriæetnog meseca 200.000 dinara od vrganja.

Nebojša sve èini da struèno obuèi beraèe i bilja i peèuraka. Posebno se svojski zalaže da trajno zaštiti izuzetno retke biljke: rtanjsku metvicu ("nepeta rtanjezis") i ozrenski božur ("peonija koralina"). Dovodi vrhunske struènjake, pokušava plantažni uzgoj. A bori se da protera i nepoželjnu ambroziju koja se nedavno tek malèice zapatila u jednom delu Sokobanje. Gde taj ðavo da se useli u banju?

A u Boru su posebno na glasu lovci Miloš Miloševiæ i Stanoje Saviæ. Iskusni Miloš je odavno ekspert u branju veoma traženih i skupih tartufa u okolini Bora. Nedavno je tajnu poverio i svom vremešnom drugu Stanoju. Znaju oni da za kilogram "seksi gljive" može da se dobije 1.600 evra. Ali, ne haju. Sve što naðu – pojedu sa prijateljima. Miloš je vešt u spravljanju jela od ovog delikatesa i èesto se hvali kako je imao ruèak od 1.000 evra.

Rtanjski èaj
Izvor: RTS
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy