Skip to content

Župan beach i ekstremno kupanje
6 kaca

Posle bezbroj sklekova i skokova ragbisti su u vodu samo zagazili - na mestu gde je reka Moravica najuža i gde je ime plaže napisano i na engleskom jeziku Župan beach (kao i putokaz za nešto uzvodniju Šest kaca beach). Jer, voda je ledena i zimi i leti i okružena legendama. Izmeðu obližnje dve stene nalazi se bezdan, osam metara dubok, kao neiscrpni izvor studeni, a meštani tvrde da se ipak niko nikad nije prehladio kupajuæi se, kvaseæi i skaèuæi sa stene „na Županu“.

Vera u èudesna svojstva vode je tolika da se mogu videti i postariji ljudi kako sa deèijim šlaufima dreèeæih boja hrabro provode sate u vodi, izloženi hladnoæi do pomodrelosti i to po najtropskijim letnjim danima, dodajuæi spa turizmu u Sokobanji elemente ekstremnih sportova, u kojima se zahteva izdržljivost i hrabrost. Po drugima, ko se jednom okupao na „Županu“ i plivao izmeðu stena iznad živahnih riba, osvežen i èio, može da se pohvali da je osetio iskonsku snagu planinske reke, koja nešto niže puni Bovansko jezero i istièe iz njega, da bi se ulila u Moravu.

I to sve u kombinaciji sa civilizacijskim dostignuæima ugostiteljstva - iz obližnjeg restorana konobar svakog dana u vreme ruèka kreæe u šetnju sa poslužavnikom od rostfraja, na kome su poreðane neverovatno ukusne vruæe krofne, po želji sa èokoladnim filom, i po umerenoj ceni od 50 dinara.

Prema predanju, plaža i proplanak uzvodno od nje, bili su poprište tragedije nesreæne ljubavi: „Župan je bio sin gospodara obližnjeg Vrmdžanskog grada, a Lepterija, kæerka tadašnjeg vladara Sokograda. Kako su Županov i Lepterijin otac stalno ratovali zbog poseda, njihova ljubav nije mogla biti krunisana brakom. Zato se Lepterija i Župan dogovore da se ona iskrade tajnim prolazom do podnožja grada, gde bi je Župan saèekao kako bi pobegli zajedno. Kad je njen otac saznao da je pobegla silno se naljutio i poslao sluge u poteru sa naredbom da je pogube kada je pronaðu. Kada je potera stigla begunce Lepteriju su pogubili, a Župan je od tuge skoèio u najdublji vir Moravice.

I tako se danas proplanak u podnožju Sokograda naziva Lepterija, a vir (danas plaža) - Župan“, glasi osnovna verzija drevne prièe o sokobanjskom prirodnom kupalištu.
Autor: Jasmina LukaèKomentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy