Skip to content

Pesnièki maraton "SOKOBANjA 2011"
Propozicije maratona

Slobodna tema, pesma ne duža od 40 stihova, uz uslov da do sada nije objavljivana i nagraðivana na veæ održanim konkursima i maratonima. Pesma mora biti otkucana ili èitko prepisana na listu hartije uz ime i prezime autora i naziv književnog kluba iz koga autor dolazi. Ako autor nije èlan književnog kluba napisaæe samo grad iz koga dolazi. Deèija poezija i poezija za decu mogu se èitati samo u revijalnom delu. O nagradama i eventualnim pohvalama odluèivaæe struèni žiri i žiri publike na maratonu.

Posle maratona biæe organizovano druženje za sve uèesnike uz skromnu zakusku. Ujedno Vas sa žaljenjem obaveštavamo da Književni klub "Sokolovo pero" nije u moguænosti da Vam plati putne troskove i troškove eventualnog smeštaja. One koji se odluèe za sutobuski prevoz obaveštavamo da je poslednji autobus u pravcu Aleksinca i Niša u 20:00 èasova.

Molimo Vas da nas do 1. septembra obavestite o Vašem uèešæu na maratonu na telefone 018/830-962 ili 064/473-18-12.Dobro došli! Vidimo se u Sokobanji!
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy