Skip to content

Sokobanja
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Konaci Romanov
Pansion Sunny
Vila Živkoviæ, Sokobanja
Vila Dinka, Soko Banja
Vila Natalija
Apartmani Banjica

Anketa

Novu godinu proslaviæu:
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 2 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas191
mod_vvisit_counterJuce921
mod_vvisit_counterOve nedelje1903
mod_vvisit_counterOvog meseca19282
Rtanj - istraživaèki festival 2011,
 
INFO / RTANJ - ISTRAŽIVAÈKI FESTIVAL 2011

rtanj-festival-3.jpg


Rtanj - istraživaèki festival 2011, predstavlja nastavak dosadašnjih istraživanja misteriozne planine Rtanj. Ovaj neobièni festival je pokrenut na inicijativu centra za istraživanje i ekologiju „Duh Rtnja“ i saradnju mnogih individua, institucija i kompanija poštovalaca prirode i ekologije Rtnja. I ove godina æe glavna tema biti spoznaja da li je Rtanj drevna piramida ili remek delo prirode. Da li je perfektan geometrijski oblik Rtnja nastao pukim sleganjem tla i uticajima atmoferskih prilika? Koje su indicije da je u našoj prošlosti neka inteligentna sila potrudila da ovaj izdvojeni kreènjaèki masiv planski dobije pravilan piramidalni oblik?  Koje su sliènosti planine Rtanj u odnosu na poznate svetske piramide i zašto je nebo ovog podruèja Srbije poznato po najveæem broju viðenja luminiscentnih pojava i neindentifikovanih leteæih objekata?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja æe tokom deset dana trajanja istraživaèkog festivala pokušati dati veliki broj istraživaèa i  predavaèa.  Oni æe savremenim nauènim multidisciplinarnim pristupom ali i  alternativnim metodama doprineti širem i slikovitijem shvatanju prirode Rtnja.

Suština festivala je da uèesnike u izuzetnom ekološkom ambijentu Rtnja, „radno – paradnim” pristupom afirmiše u pravcu novih otkriæa, saznanja i spoznaja. Iz razloga što dublji smisao istraživanjima piramida daje metafizièki pristup, ovo je jedinstvena prilika za razmenu i sagledavanje diametralno razlièitih mišljenja i pogleda usmerenih ka fenomenima Rtnja.

Zainteresovani gosti se aktivno mogu pridružiti istraživanjima Rtnja u okviru festivalskog istraživaèkog programa ili kroz sopstvena interesovanja kao nezavisni istraživaèi.

Programski koncept dana je osmišljen u 4 celine.

1.    Prepodnevna istraživanja ……………………………………………………..od 09 do 14 h.
2.    Poslepodnevna istraživanja ………………………..………………………. od 16 do 18 h.
3.    Predveèernja predavanja ……………………………………………………..od 19 do 21 h.
4.    Veèernji kulturno-muzièko istraživaèki program …………………..od 21 do 24 h.

Tokom trajanja festivala, uèesnici i gosti æe u veèernjim èasovima nakon završetka dnevnih terenskih aktivnosti  i predavanja moæi razmeniti utiske dana i uživati u kulturno-muzièkom programu.  Parkom “Šuma” i botanièkom baštom „Rosalijum“ prostiraæe se živi tonovi umetnika izvoðaèa, èuæe se ambijentalni miksevi didžejeva i videti razne izvedbe performans umetnika i njihovih instalacija. Veèernje dogaðaje æe ocrtavati apstraktan i eksperimentalno drugaèiji umetnièki pristup. Emitovaæe se lekovite zvuène frekfencije kristala  kao  i èuti ali i videti reèi transnadrealne poezije koje æe dopirati u okolni prostor putem varnica Teslinih kalemova.


“RTANJ EXPLORING FESTIVAL 2011” se održava u periodu od 29. Jula do 07. Avgusta u naselju  Rtanj a istraživaèka baza je locirana u turistièko ugostiteljskom kompleksu “Rtanj”. Sva istraživanja i dešavanja su otvorenog tipa i besplatna su sem predveèernjih predavanja koja æe se zbog produkcijskih troškova participirati simboliènim iznosom od sto dinara.  rtanj-festival-1.jpg

ISTRAŽIVAÈKI PROGRAM

Dan 1. (Petak  29. Jul 2011.)


Oblast: snimanje Rtnja polikontrastnom interferentnom fotografijom ( Sever – Jugoistok )
Istraživaè: profesor doktor Ljubo Ristovski – Bemi institut

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
Istraživaè: inženjer elektrotehnike Goran Marjanoviæ

Oblast: eksperiment sa Teslinim hercijanskim i ne-hercijanskim zavojnicama i PIP tehnologijom
Istraživaè: inženjer elektrotehnike Goran Marjanoviæ  i prof. dr Ljubo Ristovski


Dan 2. (Subota  30. Jul 2011.)

Oblast: snimanje Rtnja visokodefinisanom foto i video opremom iz lakog helihoptera, zmaja i balona ( Jugoistok – Jug )
Istraživaè: Aerophoto i centar za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja”

Oblast: snimanje Rtnja polikontrastnom interferentnom fotografijom ( Jugoistok - Jug )
Istraživaè: profesor doktor Ljubo Ristovski – Bemi institut

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
Istraživaè: inženjer elektrotehnike Goran Marjanoviæ

Oblast: istraživanja biopotencijala na raznim lokacijama Rtnja
Istraživaè: Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja i Bemi institut
 

Dan 3. (Nedelja  31.Jul 2011.)

Oblast: snimanje Rtnja visokodefinisanom foto i video opremom iz lakog helihoptera, zmaja i balona ( vrh Rtnja )
Istraživaè: profesor doktor Ljubo Ristovski – Bemi institut

Oblast: snimanje Rtnja polikontrastnom interferentnom fotografijom ( vrh Rtnja )
Istraživaè: profesor doktor Ljubo Ristovski – Bemi institut

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja na vrhu Rtnja
Istraživaè: inženjer elektrotehnike Goran Marjanoviæ  i centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja


Dan 4. (Ponedeljak  1.Avgust 2011.)

Oblast: geodetska merenja specifiènosti piramidalnog reljefa Rtnja
Istraživaè: Marko Pejoviæ  i Milutin Pejoviæ - Graðevinski fakultet Beograd

Oblast: snimanje lokacija Vidovdanske crkve i energo potentne taèke u blizini naselja Rtanj polikontrastnom interferentnom fotografijom
Istraživaè: profesor doktor Ljubo Ristovski – Bemi institut

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja na lokacijama Vidovdanske crkve i energo potentne taèke u blizini naselja Rtanj
Istraživaè: inženjer elektrotehnike Goran Marjanoviæ


Dan 5. (Utorak  2.Avgust 2011.)

Oblast: geodetska merenja specifiènosti piramidalnog reljefa Rtnja
Istraživaè: Marko Pejoviæ  i Milutin Pejoviæ - Graðevinski fakultet Beograd

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja na lokacijama Vidovdanske crkve i energo potentne taèke u blizini naselja Rtanj
Istraživaè: inženjer elektrotehnike Goran Marjanoviæ


Dan 6. (Sreda 3.Avgust 2011.)

Oblast: merenja geomagnetnog  polja Rtnja
Istraživaè: prof. dr Milenko J Mihajloviæ – Geomagnetni zavod

 Oblast: merenja elektromagnetnog  polja Rtnja
Istraživaè: inž.el. Ivan Juškoviæ - Ratel

Oblast: geodetska merenja specifiènosti piramidalnog reljefa Rtnja
Istraživaè: Marko Pejoviæ  i Milutin Pejoviæ - Graðevinski fakultet Beograd

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
Istraživaè: inženjer elektrotehnike Goran Marjanoviæ


Dan 7. (Èetvrtak  4.Avgust 2011.)

Oblast: merenja geomagnetnog  polja Rtnja
Istraživaè: prof. dr Milenko J Mihajloviæ – Geomagnetni zavod

 Oblast: merenja elektromagnetnog  polja Rtnja
Istraživaè: inž.el. Ivan Juškoviæ - Ratel

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
Istraživaè: inženjer elektrotehnike Goran Marjanoviæ

Oblast: eksperimenti sa Gurðijevim ogledalima na Rtnju
Istraživaè: Siniša Ognjenoviæ – Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja

Oblast: speleološka istraživanja objekta “Jama na Šiljku”
Istraživaè: Siniša Ognjenoviæ  - Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja


Dan 8. (Petak  5. Avgust 2011.)

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
Istraživaè: inženjer elektrotehnike Goran Marjanoviæ

Oblast: istraživanja geopatogenih zraèenja Rtnja
Istraživaè: Full Point

Oblast: merenje jonizujuæih zraèenja Rtnja
Istraživaè:

Dan 9. ( Subota  6. Avgust 2011.)

Oblast: merenja geomagnetnog i elektromagnetnog polja Rtnja
Istraživaè: inženjer elektrotehnike Goran Marjanoviæ

Oblast: speleološka istraživanja objekta “Jelov del”
Istraživaè: Siniša Ognjenoviæ  - Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja

Oblast: merenje jonizujuæih zraèenja Rtnja 
NAPOMENE I BITNE INFORMACIJE ZA GOSTE I UÈESNIKE                             
ISTRAŽIVAÈKOG FESTIVALA

Zbog velikog broja uèesnika u istraživaèkom, predavaèkom i kulturno-muzièkom programu, kao i moguæih uticaja meteoroloških prilika na planirani tok aktivnosti, napominjemo da može doæi do korekcija i prilagoðavanja programskih dešavanja. Organizator æe o svim izmena blagovremeno informisati  sve uèesnike i goste istraživaèkog festivala. U sluèaju lošeg vremena obezbeðen je alternativni program u vidu projekcija dokumentarnih filmova i interaktivnih virtuelnih istražionica. Svakog jutra u 9 sati izuzev u sluèaju planinarskih aktivnosti  æe se u gornjoj sali ”TUK Rtanj” održati Brifing ( kratki informativni skup ) na kojem æe se rezimirati postignuti rezultati u preðašnjem danu i dogovoriti finalni plan aktivnosti za taj dan. Putem info table æe se takoðe svakodnevno informisati uèesnici i gosti o dnevnim aktivnostima.

Istraživaèko podruèje Rtnja je veliko i do pojedinih istraživaèkih lokacija æe se iæi organizovanim auto konvojem. Gosti koji nemaju sopstveni vozilo, a koji budu želeli pratiti istraživaèke aktivnosti, u dogovoru sa organizatorom mogu shodno kapacitetima u tom momentu koristiti minibuseve. Svi uèesnici u istraživaèkim konvojima bice blagovremeno obavešteni o rutama za koje je potrebno terensko vozilo i opreznija vožnja, pred sam polazak ili tokom jutranjih brifinga.

Za vreme radnih izleta, poseta speleološkim objektima  i drugih aktivnosti u prirodi, napominjemo da je zbog autonomne i èesto nepredvidljive mikro klime Rtnja, važno biti spreman  i na ekstremne meteorološke uslove.Shodno tome budite opremljeni  adekvatnom garderobom i prateæom opremom predviðenom za ove uslove.  

Posebno napominjemo svim uèesnicima  tokom planinarskih akcija i osvajanja vrha “Šiljak”(1565 m), da se u cilju što prijatnijeg  i bezbednijeg boravka  pridržavaju sledeæih  pravila. Sa sobom na uspon poneti: 2 do 3 litra vode, sendviè, par èokoladica ili apetisana, zaštitnu UV kremu i  kaèket. Još prijatnije æe vam biti ukoliko ponesete rezervne èarape i majicu a obuæa ne bude sa tankim i jako mekanim ðonom.  Rtanj je drugi vrh u Srbiji po težini osvajanja . Za uspon utreniranim planinarima je potrebno malo više od 2 sata, dok manje utreniranima od 3 do 4 sata. Proseèno vreme povratka do naselja Rtanj je od 1,5 do 3 sata. Piramidalni Rtanj zahteva  trud i strpljenja tokom osvajanja njegovog vrha.  Iako æe osvajanje “Šiljka” biti jedno pustolovno iskusenje,Rtanj æe vam pružiti novo inspirativno iskustvo koje se ne zaboravlja. Izuzetno ekološko okruženje, panorama  koja  dopire u vedrim danima i do ušæa Save u Dunav, uz pozitivna energetska zraèenja ovog piramidalnog giganta, nadoknadiæe  svaku vašu grašku znoja. U usponu na vrh uèestvujete na sopstvenu odgovornost ,a svako i najmanje ne ekološko i drugo društveno neodgovorno ponašanje bice  sankcionisano od daljeg uèešæa u svim festivalskim dešavanjima.
 
 __Istraživaèki  i kulturno muzièki program, odigrava se u nenarušenom ekološkom ambijentu u kojem  rastu  endemske biljke. Zbog toga  se poseban apel upuæuje svim gostima i uèesnicima istraživaèkog festivala na društveno odgovorno  ekolosko ponašanje.  U naselju Rtanj, svo smeæe odlažite na za to predviðena mesta. Tokom boravka u prirodi nosite sa sobom i najmanji odpadak i ne bacajte žvake i opuške od cigareta.  

SMEŠTAJ

Turistièko-ugostiteljski kompleks RTANJ, u naselju Rtanj, je baza  istraživaèkog festivala u kojem æe se održavati sve predavaèke aktivnosti i kulturno-muzièki program. Rezervišite smeštaj na vreme.

Telefoni za rezervacije i dodatna pitanja su:  030 63 384; 064 815 740; 064 8615 743
Više informacija možete dobiti i putem veze:  http://www.mileniumrtanj.com/smestaj.html

            

ORGANIZOVAN PREVOZ

Tokom trajanja istraživaèkog festivala RTANJ 2011 obezbeðen je organizovan prevoz minibusevima iz Beograda i Novog Sada.                       Više informacija možete dobiti putem sledeæih kontakt telefona:

BEOGRAD: 065 33 33 051
NOVI SAD: 063 515 457

Dodatne informacije o Rtnju možete dobiti posetom internet stranice:  www.duhrtnja.com


 

rtanj-festival-2.jpg
 

PREDAVAÈKI PROGRAM


Dan 1. (Petak  29. Jul 2011.)

Predavaè: SAŠA NAÐFEJI – nezavisni istraživaè piramidolog i osnivaè centra za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja”
Tema: Rtanj – drevna piramida ili remek delo prirode?! ( Geometrija i energetika Rtnja )

Predavaè: GORAN MARJANOVIÆ – inženjer  elektrotehnike i nosilac teorije o kvantovanoj gustini energija
Tema:  Rtanj u funkciji multidimenzionalnog frekfentnog oscilatora


Dan 2. (Subota  30. Jul 2011.)

Predavaè: SPASOJE VLAJIÆ  -  istraživaè fizike i tehnologije svesti. Pronalazaè desetina nauènih otkriæa i formula  zasnovanih na korišæenju energije misli ispoljene  preko zraèenja moždanih æelija. Njegova najaznaèajnija otkriæa su misaono-sinhroni motor i svetlostna formula.
Teme: Rtanj – moguæe stanište bestelesnih putnika; Postojanje “jakih mesta na Rtnju” gde su moguæi susreti  sa biæima iz susednih svetova i meðuzvezdanih prostranstava; Rtanj - mesto koje snaži skrivene moæi uma; Tajni susreti svetova na Rtnju; Rtanj - mesto ne shvatljivih prizora i dogaðaja


Dan 3. (Nedelja  31.Jul 2011.)

Predavaè: LJUBO RISTOVSKI – profesor  fizike i istraživaè bionergetskih procesa
Tema: Primena i rezultati polikontrastne interferentne fotografije na Rtnju

Predavaè: DALIBOR PURHMAJER – predsednik Vedske akademije Srbije
Tema: Promatranja Rtnja kroz drevna znanja Veda. Analiza Vastu tehnika prostornog ureðenja na reljefu Rtnja


Dan 4. (Ponedeljak  1.Avgust 2011.)

Predavaè: IVAN JUŠKOVIÆ – inžinjer elektrotehnike - Ratel
Tema: geomagnetizam i geoprovodnost

Predavaè: DALIBOR PURHMAJER – predsednik Vedske akademije Srbije
Tema: Rtanj u susret  2012.


Dan 5. (Utorak  2.Avgust 2011.)

Predavaè: SINIŠA OGNJENOVIÆ – biospeleolog i osnivaè centra za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja”
Tema: Rtanj – moja ljubav; Eksperimenti sa Gurðijevim ogledalima na Rtnju


Dan 6. (Sreda 3.Avgust 2011.)

Predavaè: SPOMENKO J. MIHAJLOVIÆ – profesor doktor - Geomagnetni zavod Srbije
Tema: Geomagnetizam Rtnja


Dan 7. (Èetvrtak  4.Avgust 2011.)

Predavaè: PEÐA MILOSAVLJEVIÆ – uprostio je Euklidovu konstrukciju zlatnog preseka koja je korišæena  dve i po hiljade godina.  Otkrio je geometrijske principe koji su upotrebljavani  u gradnji manastiri Studenica, Manasija, smederevske tvrðave, kuæa iz Lepenskog vira i odnosa u proporcijama vinèanskog pisma.
Tema: Rtanj u zlatnom preseku; Geometrijski sklad proporcija i odnosa  reljefa Rtnja


Dan 8. (Petak  5. Avgust 2011.)

Predavaè: DUŠAN NINIÆ – književnik i publicista – istraživaè nauke o dogaðajima i pojavama na granici moguæeg. Tvorac je tri knjiga “Otkriæe”, “Saznanje” i “Spoznaja” èija tematika i ambijent se delom vezuju i dešavaju na Rtnju.
Tema: Rtanj i duhovnost

Predavaè: MILOŠ GROZDANOVIÆ – akademik i  profesor instituta za studije Ekoman i autor nekolicine knjiga koje impresiraju svojom matematièkom elegancijom i neoborivom geometrijskom snagom u pogledu logièke epi-semiološke forme  kojom  na konsekventan  i do krajnje mere koherentno dosledan naèin objašnjava pojmove o nastanku planete zemlje, dogaðajima na Balkanu i našim stvarnim korenima.
Tema: Rtanj – energetski zavRTANJ - odvRTANJ planete Zemlje


Dan 9. ( Subota  6. Avgust 2011.)

Predavaè: SEMIR OSMANAGIÆ – pronalazaè bosanskih piramida i osnivaè fondacije “Arheološki park – Bosanska Piramida Sunca”;  doktor ruske akademije prirodnih nauka i inostrani èlan “Aleksandrijskog arheološkog društva”
Tema: Sve piramide sveta
Komentari (1)Add Comment
комментарий на топик
napisao VasilevLuka , 09, December, 2011
креативная реклама на бигбордах, недорого
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Milevkini Dvori Mužinac
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov
Apartmani Markovic
Vila Èair

Virtuelni vodiè

Virtuelni vodiè kroz Sokobanju

Èitalac reporter

Citalac - reporter

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2017 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2017 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija: