Skip to content

Znaèaj aqua parka za Sokobanju

"Radovi na izgradnji kompleksa otvorenih bazena na Podini odvijaju se prema predvidjenom planu. Mogu da izrazim zadovoljstvo do sada izvedenim radovima, njihovom dinamikom i kvalitetom i nadam se da æe u skladu sa odredbama Ugovora poèetkom septembra Sokobanja dobiti jedan zaista kvalitetan i reprezentativni kupališni kompleks" izjavio je predsednik opštine Sokobanja, Dimitrije Lukiæ prilikom obilaska gradilišta.

Aqua park u Sokobanji

"Juèe je završena važna faza u izgradnji poluolimpijskog bazena, radilo se na betoniranju zidova èime su okonèani betonski radovi koji predstavljaju najvažniji deo izgradnje ovog bazena. Mimo toga obavljeni su radovi na najveæem kupališnom bazenu, a koji se tièu betoniranja dna-podloge. Nakon toga dolazi ugradnja armature i konaèno betoniranje ploèe i zidova kao i u poluolimpijskom bazenu" objašnjava Dimitrije lukiæ.

"Završeni su zemljani radovi na bazenu za prihvat tobogana, a radi se i upravna zgrada" kaže on. U toku sledeæe nedelje ošekuje se poveæanje obima posla i biæe angažovano još desetak radnika.

"Osim toga što æe Sokobanja suštinski unaprediti kvalitet turistièke ponude i moæi da se obrati potpuno drugaèijoj turistièkoj klijenteli, nikako ne treba zanemariti i èinjenicu da æe ovaj kraj Sokobanje dobiti šansu za bavljenje turizmom. Oèekujem da æe nakon izgradnje ovog kompleksa u njegovoj neposrednoj blizini, kao i u široj okolini, ljudi moæi intenzivnije da se bave turizmom jer je reè o sadržaju koji æe svakako privuæi goste" dodao je Lukiæ.

On je rekao da se ovim projektom, što je bila i suština programa Vlade RS upošljava lokalna gradjevinska operativa: izvodjaèi radova su preduzeæa iz Sokobanje-”Gas oil” i “Vrmdža komerc”, a podizvoðaè je takodje lokalno preduzeæe “Jakovljeviæ i sin”. Ovim projektom pogodjena je suština cilja koji je Vlada postavila usvajajuæi Zakon o pomoæi graðevinskoj industriji u uslovima krize, kaže Lukiæ.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy