Skip to content

SOKOBANJA, SOKO BANJA

Google+
Sokobanja

Reklame


Konaci Romanov
Vila Živković, Sokobanja
Vila Dinka, Soko Banja
Vila Natalija
Apartmani Zone
Smeštaj Stanković u centru Sokobanje
Apartmani Banjica
Sokobanja smestaj
Studio Ljilja

Statistika

Na sajtu su trenutno 17 gost/a i 0 član/a.
mod_vvisit_counterDanas1046
mod_vvisit_counterJu?e1118
mod_vvisit_counterOve nedelje5955
mod_vvisit_counterOvog meseca23555
49. Međunarodni festival Prva harmonika Sokobanje Ĺ tampaj
P R O P O Z I C I J E
MEĐUNARODNOG FESTIVALA ''PRVA HARMONIKA - SOKOBANJA'' 2011


Član 1.

Takmičenje ''Prva harmonika-Sokobanja'' (u daljem tekstu: takmičenje) je Festival muzičara koji sviraju harmoniku. Takmičenje je međunarodnog karaktera.

Član 2.

Pravo da se takmiče za titulu ''PRVA HARMONIKA-SOKOBANJA'' imaju svi zainteresovani, i to pod uslovima iz ovih Propozicija.
Takmičari koji su titulu PRVA HARMONIKA-SOKOBANJA već osvojili u određenoj kategoriji mogu se ponovo takmičiti u istoj, ali se mogu takmičiti i u kategorijama za starije uzraste, bez obzira da li im po godinama starosti pripadaju.
Član 3.

Takmičari se nadmeću u izvođenju kompozicija različitih žanrova u kategorijama:

 • - petlići, do 10 godina
 • - pioniri, od 10-12 godina
 • - stariji pioniri, od 12-14 god.
 • - mlađi juniori, od 14-16 god.
 • - juniori, od 16-18 god.
 • - seniori, preko 18 god.
 • - duet harmonika do 15 god.
 • - duet harmonika preko 15 god.starosti.

Za starosnu granicu računa se godina rođenja i ona se utvrđuje važećim dokumentom.
Svaki takmičar, po sopstvenoj proceni, može se prijaviti za takmičenje u jednoj, bilo kojoj višoj kategoriji, od one kojoj generacijski pripada.

Član 4.

Zainteresovani takmičari prijavljuju se organizatoru putem posebno odštampanih prijava-obrazaca koje im organizator dostavi lično, poštom, ili prijavnim kuponom, objavljenim u nekom od dnevnih listova, u roku koji se istakne putem sredstva informisanja.

Član 5.

Svi takmičari uplaćuju kotizaciju za audiciju koja je ujedno i četvrt-finalno takmičenje kao i takmičari koji se plasiraju u polufinale i finale. Kotizacija se uplaćuje pred početak četvrtfinalnog, polufinalnog i finalnog takmičenja organizatoru, ili od njega ovlašćenom licu u visini (iznosu) koji utvrdi Festivalski odbor ili organizator svojom odlukom.
Organizator će svim prijavljenim takmičarima dostaviti Propozicije sa informacijama bitnim za tok takmičenja.

Član 6.
Takmičenje se odvija u tri etape:
 • - predtakmičenje (četvrtfinale) u vidu javne audicije;
 • - polufinale;
 • - finale, u vidu javne priredbe na letnjoj pozornici ''VRELO'', ili drugom prostoru u Sokobanji, u terminima koje odredi organizator.


Član 7.

Predtakmičenja (četvrtfinale) u vidu javne audicije, mogu se organizovati i u drugim gradovima u zemlji i inostanstvu.


Član 8.

Pre nastupa u predtakmičenju kandidati u upitniku navode lične podatke i prilažu izvod iz matične knjige rođenih, ili drugu ličnu dokumentaciju (npr.: ličnu kartu, pasoš, đačku knjižicu) i opredeljuju se za takmičarsku kategoriju. Navođenje netačnih podataka povlači diskvalifikaciju u bilo kojoj etapi takmičenja.

Član 9.

Raspored nastupa takmičara u polufinalu i finalu određuje se žrebom.

Član 10.

Ocenjivanje (bodovanje) takmičara u svim etapama takmičenja vrši žiri koji određuje Festivalski odbor. Sekretar žirija i Festivala pomaže žiriju u radu. Odluka žirija je konačna. NEKOREKNO PONAŠANJE TAKMIČARA ILI NJIHOVIH RODITELJA I NASTAVNIKA POVLAČI DISKVALIFIKACIJU TAKMIČARA NA TRI, PET, DESET GODINA ILI TRAJNO, ŠTO ZAVISI OD STEPENA NAČINJENOG PREKRŠAJA, KOJI OCENJUJE FESTIVALSKI ODBOR.

Član 11.

Stručni žiri sačinjavaju tri člana u predtakmičenju, i tri do sedam članova u polufinalu i finalu. Žiri će činiti dosadašnji pobednici Festivala, eminentni muzički umetnici, muzikolozi, etnomuziokolozi, profesori muzike, kompozitori, muzički urednici radija ili televizije. Jedan član žirija je predstavnik Organizatora. U sastav žirija mogu ući i predstavnici pokrovitelja, sponzora i donatora na osnovu odluke Festivalskog odbora, ali oni ne mogu činiti više od 50% članova u odnosu na celokupni sastav žirija. Za svaku fazu takmičenja (audicija,polufinale i finale) Festvalski odbor donosi odluku o sastavu žirija koji može biti promenljiv.

Član 12.

Žiri vrednuje kandidate ocenama od 5-10. Ocene se upisuju u obrasce koji ostaju u dokumentaciji takmičenja. Za finaliste, ocene iz polufinala i finala se ne sabiraju. Ukoliko neko od takmičara nastupi kao učenik člana žirija, onda se za tog člana žirija uzima posečna ocena ostalih članova žirija (ne ocenjuje svog učenika).
 
Član 13.

Usled ujednačenosti kvaliteta izvedenih numera pojedinih kandidata u izuzetnim slučajevima, žiri od kandidata može zahtevati da svira dodatne numere i proširiti program izvođenja tj. nadsviravanje kandidata.

Član 14.

Na audicijama (četvrtfinale) žiri određuje broj takmičara iz svake kategorije za polufinale i finale. Ukoliko kandidati ne zadovoljavaju osnovne kriterijume kvaliteta, žiri može odlučiti da ne prihvati ni jednog takmičara za polufinale, tj. finale.

Član 15.

Na četvrtfinalnom takmičenju žiri za polufinale i finale bira takmičare iz svake kategorije, imajući u vidu ukupan broj prijavljenih i kriterijum kvaliteta. U četvrtfinalnon takmičenju, bez obzira na to kojoj kategoriji pripada, svaki takmičar svira program koji se sastoji od dve (petlići), tri (pioniri, stariji pioniri, mlađi juniori i dueti do 15 god.) i od pet kompozicija (juniori, seniori i dueti preko 15god.) po slobodnom izboru.
Oni koji izbore plasman u sledeći krug takmičenja ne mogu svirati kompozicije koje su izvodili u predhodnom ciklusu - krugu takmičenja.
Takmičar može izvoditi program uz pomoć notnog teksta.
Sve audicije (četvrtfinale) u zemlji i inostranstvu organizuje isključivo Organizacija za turizam kulturu i sport Sokobanja, kao organizator takmičenja ili organizacija - institucija, agencija ili privatno lice (pojedinac) kome organizator poveri organizovanje.

Član 16.

Za polufinalno i finalno takmičenje kandidati moraju da spreme takmičarski program koji će biti sastavljen od: petlići - tri numere (dva kola i jedna pesma); pioniri, stariji pioniri i mladji juniori kao i dueti do 15 god. - pet numera i to u trajanju od pet do osam minuta. Obavezno je da svaki takmičar pripremi: jednu srpsku pesmu u tempu, jednu srpsku pesmu rubato, jedno lagano i jedno brzo srpsko kolo i jedno tehničko kolo, ili kopoziciju virtuoznog karaktera.

Član 17.

Za polufinalno i finalno takmičenje kandidati koji pripadaju kategorijama juniori, seniori i duet harmonika preko 15 god., treba da spreme takmičarski program u trajanju od petnaest do dvadeset minuta.

Navodimo spisak numera koje takmičari treba da spreme:

 • -1. srpska pesma rubato,
 • -2. srpska pesma tempo,
 • -3. srpsko kolo u laganom tempu,
 • -4. srpsko kolo u brzom tempu,
 • -5. makedonsko ili bugarsko kolo,
 • -6. vlaško ili rumunsko kolo
 • -7. tehničko-umetničko kolo,
 • -8. po želji romansa ili starogradska pesma,
 • -9. kompozicija iz opusa hora,klasične ili lake muzike za harmoniku, trajanje-najduže do 3 minuta,
 • -10. romsko kolo.

Žiri može zahtevati da takmičar odsvira samo jedan krug određene numere.

Član 18.

Takmičari koji su u predhodnom takmičenju bili učesnici završnih takmičenja (finale) stiču pravo učešća u polufinalu bez audicija.

Član 19.

U finalnoj fazi takmičenja maksimalni broj učesnika po kategorijama može biti – deset (petlići, pioniri, stariji pioniri, mladji juiori i dueti), odnosno petnaest (juniori i seniori).

Član 20.

Zadnje večeri finalnog takmičenja žiri proglašava pobednika u svakoj od kategoriji. Titula ''PRVA HARMONIKA-SOKOBANJA''- SVEUKUPNI POBEDNIK može pripasti samo takmičaru koji se takmiči u kategoriji seniora.

Član 21.

Uz saglasnost organizatora i žirija sponzora, suorganizatora, pokrovitelja i donatora mogu prema svojim pravilima, takođe proglašavati i birati najbolje, poslednje večeri Festivala.

Član 22.

Takmičari su dužni da na zahtev organizatora učestvuju u pratećim manifestacijama. Pojedini finalisti po kategorijama su obavezni da najmanje tri puta (između dva takmičenja), a bez naknade, učestvuju na manifestacijama koje priređuje organizator ili od njega ovlašćeno lice ili organizacija.

Član 23.

Ukoliko organizator ovog Festivala sklopi ugovor sa nekom TV kućom ili produkcijom o snimanju video kasete, ili drugog projekta o ovom takmičenju, učesnici ne bi imali pravo na autorsku nagradu.

Član 24.

Tokom održavanja takmičenja u svim etapama niko nema pravo da vrši fotografisanje, tonsko i video snimanje, prodaju raznovrsnog propagandnog materijala i druge proizvode bez posebne dozvole i odobrenja organizatora, kao i sticanje reklamnih poena i drugih vidova propagande.

Član 25.

Radi praćenja toka takmičenja i društvene verifikacije takmičenja Festivala, organizator obrazuje Festivalski odbor ili funkciju obavlja Upravni odbor Organizacije.
Festivalski odbor čine predstavnici organizatora, suorganizatora, sponzora i drugih organizacija i zajednica, kao muzički pedagozi, priznati harmonikaši i drugi, za koje se odluči organizator.

Član 26.

Organizator može ustupiti organizaciju audicija (četvrtfinalnih, polufinalnih i finalnih takmičenja) i organizovanje revijalnih delova programa posebnoj organizaciji, agenciji ili privatnom licu (pojedincu), kao i celokupnog Festivala, što se reguliše posebnim ugovorom.

Član 27.

Za eventualne sporove po ovim Propozicijama nadležan je Opštinski sud u Sokobanji.


O D L U K A
O VISINI KOTIZACIJE ZA SVE FAZE TAKMIČENJA 49. MEĐUNARODNOG FESTIVALA “PRVA HARMONIKA - SOKOBANJA 2011”


Kotizacija za AUDICIJE-ČETVRTFINALE “Prva harmonika Sokobanja 2011” naplaćivaće se, i to:

 •     petlići (rođeni 2002. g. i mlađi).................................................................ne plaćaju kotizaciju
 •     pioniri (rođeni 2000. i 2001. g.)i stariji pioniri (rođeni 1998. i 1999. g.).............600,00 dinara
 •     mladji juniori (rođeni 1996. i 1997. g.) i duet do 15 godina.............................1.200,00 dinara
 •     juniori (rođ. 1994. i 1995. g.), seniori (rođ. 1993. g. i st.) i duet preko 15 g.....1.800,00 dinara


Kotizacija za POLUFINALE ‘’Prva harmonika-Sokobanja 2011’’ naplaćivaće se, i to:

 •     petlići (rođeni 2002. g. i mlađi)............................................................................600,00 dinara
 •     pioniri (rođeni 2000. i 2001. g.)i stariji pioniri (rođeni 1998. i 1999. g.)..........1.200,00 dinara
 •     mladji juniori (rođeni 1996. i 1997. g.) i duet do 15 godina............................ 1.800,00 dinara
 •     juniori (rođ. 1994. i 1995. g.), seniori (rođ. 1993. g. i st.)i duet preko 15 g......2.400,00 dinara

Kotizacija za FINALE ‘’Prva harmonika-Sokobanja 2011” naplaćivaće se, i to:

 •     petlići (rođeni 2002. g. i mlađi)........................................................................ 1.200,00 dinara
 •     pioniri (rođeni 2000. i 2001. g.)i stariji pioniri (rođeni 1998. i 1999. g.)......... 1.800,00 dinara
 •     mladji juniori (rođeni 1996 i 1997. g.) i duet do 15 god..................................2.400,00 dinara
 •     juniori (rođ. 1994 i 1995. g.), seniori (rođ. 1993. g. i st.)i duet preko 15g.......3.000,00 dinara

Takmičari koji dolaze iz inostranstva plaćaće kotizaciju u istom iznosu kao i takmičari iz Srbije, bez obzira u kojoj fazi takmičenja učestvuju.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 
< Prethodno   Sledece >

Reklame


Milevkini Dvori Mužinac
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov
Apartmani Markovic
Vila Čair
Apartmani Bajić
Vila Petrov Sokobanja
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Vila Stojanovic
Apartman Džeri

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Informacije

Sokobanja

je poznata banja u centralnoj Srbiji. Sokobanju krasi predivna priroda, okolina, brojna izletišta i kupališta. Posetioce najčešće interesuje privatan smestaj sokobanja, sokobanja studija ,  sokobanja smestaj sa vaucerom, sokobanja privatan smestaj cene 2017, sokobanja nekretnine i soko banja privatni apartmani .

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2017 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe mogućnost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu mogućnost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2017 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vaučera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko načina u nekoliko kategorija: