Skip to content

Kongres ukazao na teme i dileme
U organizaciji Udruženja banja Srbije 17. i 18. maja 2011. godine u Vrnjaèkoj Banji je održan  Treæi Kongres banja Srbije sa meðunarodnim uèešæem. U periodu vrlo ozbiljne tranzicije banja Srbije, neophodnosti privatizacije da bi se dosegli evropski trendovi, standardi i popunjenost, ali i suoèavanja sa primerima neusešnih privatizacija i posledica koje iz toga proizilaze, Kongres se kretao izmeðu primera dobre prakse u svetu, pre svega Austrije i Slovenije, i predložene strategije razvoja u Srbiji.

vrnjacka banja

Iako nisu sve banje Srbije pokazale interesovanje da nauèe nešto novo i unaprede svoje poslovanje, gosti i predavaèi Kongresa: Prof. dr Kai Illing ( Univerzitet primenjenih nauka, Bad Gleichenberg, Austrija) sa temama “Trendovi u spa industriji Evrope” i „Alat za brz ekonomski napredak u spa industriji”, Miha Bratec ( Meðunarodni institut za turizam, Ljubljana, Slovenia) sa temom “Pristupaèan turizam – izazov za održivi turizam u Evropi: trendovi, brendovi i najbolja praksa”, Klaus Grabler ( “Manova”, Beè, Austrija) sa temom “Uspešno poslovanje uz pomoæ hotelskog i spa benèmarkinga” i Stanimir Stankov (predsednik Asocijacije za wellness i spa turizam Bugarske) sa temom „Moguæi pravci saradnje asocijacija banja Balkana“, ispunili su oèekivanja prisutnih uèesnika.


Drugi dan je bio u znaku teme „Mesto banja i klimatskih mesta u reviziji strategije razvoja turizma Srbije“ i „Zakon o banjama“ sa uèešæem Tima za podršku implementaciji Strategije razvoja turizma Srbije. Iako su brojni uèesnici ovog okruglog stola istakli da bi želeli  da èuju i nešto novo od ovakvog Tima, po reèima Janeza Siršea, voðe tima, „Ovo je poèetak i najvažnije je da se dotaknemo postojeæeg i potencijalnog turistièkog proizvoda, objektivne ponude banja i klimatskih mesta, investicija i efekta investicionih projekata, formalno pravnih,  finansijskih, upravljaèkih i marketinških pitanja“.


Na okruglom stolu pobodom „Zakona o banjama“, na kome su uèestvovali i Stojan Arizanoviæ, pomoænik ministra Ekonomije i regionalnog razvoja za sektor turistièke inspekcije, i Dr Olivera Kruniæ, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Vladan Veškoviæ, sekretar Udruženja banja Srbije,istakao je da su „Ciljevi novog Zakona o banjama otvorili prave teme i pravce delovanja, i veæ sada trasirali put za Kongres 2012. godine“.


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy