Skip to content

Sokobanja
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Konaci Romanov
Pansion Sunny
Vila Živkoviæ, Sokobanja
Vila Dinka, Soko Banja
Vila Natalija
Apartmani Banjica

Anketa

Novu godinu proslaviæu:
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 5 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas695
mod_vvisit_counterJuce753
mod_vvisit_counterOve nedelje3092
mod_vvisit_counterOvog meseca14851
Struèno osposobljavanje nezaposlenih lica – pripravnika – volontera
Opštinska uprava Sokobanja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Filijala Zajeèar, ispostava Sokobanja raspisuje Konkurs za uèešæe u finansiranju nezaposlenih lica VII stepena struène spreme, u svojstvu pripravnika – volontera, bez zasnivanja radnog odnosa, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i polaganja pripravnièkog odnosno struènog ispita.
optina sokobanja

OPŠTINSKA UPRAVA SOKOBANjA U SARADNjI SA NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE – FILIJALA ZAJEÈAR, ISPOSTAVA SOKOBANjA RASPISUJE KONKURS ZA UÈEŠÆE U FINANSIRANjU STRUÈNOG OSPOSOBLjAVANjA NEZAPOSLENIH LICA – PRIPRAVNIKA – VOLONTERA


I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA


Opštinska uprava Sokobanja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Filijala Zajeèar, ispostava Sokobanja raspisuje Konkurs za uèešæe u finansiranju nezaposlenih lica VII stepena struène spreme, u svojstvu pripravnika – volontera, bez zasnivanja radnog odnosa, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i polaganja pripravnièkog
odnosno struènog ispita.

Tokom trajanja pripravnièkog staža pripravnici – volonteri ostvaruju pravo na:

1. novèanu pomoæ u meseènom iznosu od: - 14.000,00 dinara za lica sa najmanje èetvorogodišnjim visokim obrazovanjem, u trajanju do 12 meseci
2. obraèun i uplatu doprinosa za sluèaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

Uslovi:
Pravo uèešæa na Konkursu imaju poslodavci:
 • preduzetnici i privatna preduzeæa
 • poslodavci koji su direktni ili indirektni korisnici budžeta opštine Sokobanja, kojima je zakonom, odnosno pravilnikom predviðeno angažovanje nezaposlenih lica radi obavljanja pripravnièkog staža i polaganja struènog ispita, bez zasnivanja radnog odnosa, po osnovu ugovora o struènom osposobljavanju
 • državne ustanove i preduzeæa
 • koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih
 • koji imaju kadrovske i druge kapacitete za struèno osposobljavanje lica
 • koji angažuju nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Zajeèar, ispostava Sokobanja i
 • ima visoko obrazovanje,
 • nema radnog iskustva u struci za koju se osposobljava

Dokumentacija:
- zahtev za uèešæe u finansiranju na propisanom obrascu,
- dokaz o registraciji
- dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca).

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odluèivanje o podnetom zahtevu.

III DONOŠENjE ODLUKE

Nakon podnošenja zahteva Komisija za razmatranje zahteva poslodavaca donosi odluku o uèešæu u finansiranju struènog osposobljavanja nezaposlenih lica.

IV ZAKLjUÈIVANjE UGOVORA

Nacionalna služba i korisnik usluga zakljuèuju ugovor kojim æe urediti meðusobna prava i obaveze.

V OBAVEZE POSLODAVCA

Poslodavac je u obavezi:
 • da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odluke zakljuèi ugovor o struènom osposobljavanju sa nezaposlenim licem i dostavi dokaze o tome,
 • da osposobi pripravnika – volontera za samostalan rad u struci
 • da pripravniku – volonteru organizuje odnosno omoguæi polaganje pripravnièkog, odnosno struènog ispita
 • da pripravniku volonteru izda odgovarajuæi sertifikat/uverenje o struènoj osposobljenosti
 • da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Zajeèar, ispostava Sokobanja i opštinske uprave opštine Sokobanja omoguæi obilazak svojih radnih prostorija pre donošenja Odluke o uèešæu u finansiranju struènog osposobljavanja nezaposlenih lica.
 • da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Zajeèar, ispostava Sokobanja i opštinske uprave opštine Sokobanja omoguæi kontrolu realizacije ugovornih obaveza.

VI OSTALE INFORMACIJE

Zainteresovani poslodavci dostavljaju traženu dokumentaciju na adresu Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Zajeèar, ispostava Sokobanja, ul. Nemanjina bb.
Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u NSZ Filijala Zajeèar, ispostava Sokobanja na telefon 018/830-654.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja ( 27.05.2011.god.) do utroška raspoloživih finansijskih sredstava.


Zainteresovani poslodavci dostavljaju traženu dokumentaciju na adresu Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Zajeèar, ispostava Sokobanja, ul. Nemanjina bb. Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u NSZ Filijala Zajeèar, ispostava Sokobanjana telefon 018/830-654. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja ( 27.05.2011.god.) do utroška raspoloživih finansijskih sredstava.

Izvor: Opština Sokobanja
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Milevkini Dvori Mužinac
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov
Apartmani Markovic
Vila Èair

Virtuelni vodiè

Virtuelni vodiè kroz Sokobanju

Èitalac reporter

Citalac - reporter

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2017 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2017 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija: