Skip to content

Srbija nema prave turistièke klastere
turistièki klasteri, Srbija do 2015, formiranje turistièkih klastera
Motel "Balaševiæ" u podnožju Rtnja

Strategijom razvoja turizma Srbije do 2015. predviðeno je formiranje turistièkih klastera s ciljem uspešnijeg pozicioniranja zemlje na meðunarodnom turistièkom tržištu.

Strategijom je predviðeno da se formiraju èetiri glavna klastera - Vojvodina, Beograd, Jugozapadna Srbija i Jugoistoèna Srbija.

Generalni sektretar Asocijacije turistièkih agencija Srbije (ATAS) Srðan Dživdžanoviæ izjavio je da razvoj domaæeg turizma zavisi od niza komponenti.

Jedna od tih komponenti, kazao je Dživdžanoviæ, je formiranje klastera koji su na nekim destinacijama su klasteri formirani i sada pokušavaju da privuku i domaæe i inostrane turiste "Što se tièe samog razvoja domaæeg turizma, mi pokušavamo na razne naèine, da se pre svega obratimo inostranom gostu, pošto je dolazak domaæih gostiju u padu, prošle i ove godine", kazao je generalni sekretar ATAS.

Podsetivši da je vlada donela niz podsticajnih mera, poèev od kredita pa do drugih olakšica za turistièke privrednike, Dživdzanoviæ je konstatovao da su prvi pokazatelji dolaska stranih gostiju relativno ohrabrujuæi.

"Njihov broj se stalno poveæava, ali veliko je pitanje da li naša turistièka privreda može da konkuriše svojom ponudom, s obzirom na loše ekonosko stanje u zemlji i ono što je do sada uraðeno", kazao je Dživdžanovcih.

Dživdžanoviæ smatra da æe se "tokom ove sezone mnoge stvari iskristalisati." Napominjuæi da je u pripremi revizaja Strategije razvoja turizma, kojom æe neke stvari biti redefinisane u odnosu na dokumet koji je usvojen 2006. godine, Dživdžanoviæ je izrazio uverenje da æe u tome biti postignuti bolji rezultati nego do sada.   (Izvor: Kurir)Felix romvliana - Gamzigrad, nedaleko od Zajeèara
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy