Skip to content

59. Nauèno-struèni skup psihologa Srbije - Sabor 2011.
 Poštovane koleginice i kolege,
ovogodišnji, 59. Nauèno struèni skup - Sabor psihologa Srbija održaæe se od 1. do 4. juna 2011. godine u Sokobanji.

Glavna tema i radni naziv skupa je „NAŠ IDENTITET I DRUŠTVENE PROMENE". Ovom temom želimo da otvorimo prostor za istupanja i struène diskusije o izazovima, krizama kao i šansama novog identiteta koji zahtevaju tekuæe i predstojeæe promene u našem društvu. Pored toga, u planu je održavanje i nekoliko pozvanih plenarnih predavanja, kao i okruglih stolova na aktuelne teme u oblasti psihologije.

U ime Programskog i Organizacionog odbora, kao i Društva psihologa Srbije, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da svojim uèešæem doprinesete radu skupa, prijavljivanjem rada u formi koja vama najviše odgovara.

Kao forme radova predviðeni su:

  • usmeno saopštenje - usmeno izlaganje rada u okviru neke od sekcija u trajanju od 15 minuta (10 izlaganje + 5 za diskusiju)
  • simpozijum - grupa od 4 ili više tematski povezanih radova koje prijavljuje tim izlagaèa. Prilikom prijave simpozijuma, u apstraktu navesti i nazive saopstenja koja spadaju u navedeni simpozijum
  • okrugli sto - diskusiono okupljanje na odreðenu temu u trajanju od 1 ili 2 sata. Organizator odreðuje temu okruglog stola i obezbeðuje bar 4 uèesnika i moderatora.
  • radionica - sesija u trajanju od 1 ili 2h tokom koje autori uz uèešæe publike demonstriraju odreðenu tehniku, postupak ili proizvod.
  • seminar - grupa povezanih izlaganja na kraju koje uèesnici dobijaju sertifikat o uèešæu.
  • poster prezentacija - rad uèesnika se predstavlja u vidu postera koji se postavlja u sali za postere. Organizator skupa odreðuje vreme kada je predviðeno da autori budu prisutni pored svojih postera kako bi mogli da odgovaraju na pitanja uèesnika.

Za svaku od navedenih formi uèestvovanja potrebno je popuniti formular prijave i priložiti rezime rada dužine do 300 reèi. Svi apstrakti i prijave æe biti recenzirani, a organizator æe obavestiti autore o statusu prijave.

Teme radova moraju biti iz oblasti psihologije.

Rok za prijavu radova je 15. april 2011. godine. Zvanièni jezici skupa su srpski i engleski.

Nadamo se da æe i ove godine skup okupiti veliki broj uèesnika, kao i da æe vaše uèešæe doprineti tome.
Vidimo se na Saboru.S poštovanjem,
Programski odbor skup
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy