Skip to content

Sokobanja
Indikacije za leèenje
Termomineralni izvoriSokobanjski termo-mineralni izvori spadaju u radioaktivne akvatoterme sa osobinama termo-alkalnih voda. Temperatura vode je od 28 o do 45,5o C sa visokim stepenom radioaktivnosti do 13 MJ. Radioaktivni gas radon, sa radioaktivnošæu od 33,7 do 50 MJ, takodje se koristi u leèenju. Klima ima blagotvorno dejstvo na organizam.

Medicinske indikacije

 • Bronhijalna astma,
 • hronièni hepatitis,
 • psihoneuroze,
 • neurastenije,
 • lakši oblici povišenog krvnog pritiska.
 • Hronièni reumatizam,
 • išijas.
 • Stanje nakon povreda.

Kontraindikacije

 • Tuberkuloza,
 • teža srèana oboljenja,
 • tumori,
 • krvarenja,
 • infektivne bolesti.

Naèin leèenja

Kupanje, inhalacije, balneoterapija, fizioterapija, masaža, kineziterapija, edukacija bolesnika. Leèenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za prevenziju i leèenje nespecifiènih pluænih obolenja „Sokobanja“.